REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-423/22 P: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 16 czerwca 2023 r. – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny/Paula Correia

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-718/22, Debeka Lebensversicherung: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 21 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Erfurt – Niemcy) – HK/Debeka Lebensversicherungsverein aG

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-796/22, INSS: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 14 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Hiszpania) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/Bernardino

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-234/23, Astoria Management: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 27 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad – Nesebar– Bułgaria) – Astoria Management OOD/CW

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-8/21: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – IFIC Holding/Komisja [Polityka handlowa – Ochrona przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie – Środki ograniczające podjęte przez Stany Zjednoczone wobec Iranu – Sankcje wtórne uniemożliwiające osobom fizycznym lub prawnym z Unii utrzymywanie stosunków handlowych z przedsiębiorstwami objętymi tymi środkami – Zakaz zastosowania się do takiego ustawodawstwa – Artykuł 5 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2271/96 – Decyzja Komisji upoważniająca osobę prawną z Unii do zastosowania się do tego ustawodawstwa – Obowiązek uzasadnienia – Moc wsteczna upoważnienia – Uwzględnienie interesów przedsiębiorstw objętych środkami ograniczającymi państwa trzeciego – Prawo do bycia wysłuchanym]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-377/21: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Eurecna/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Sprawozdanie końcowe z dochodzenia OLAF-u dotyczącego wykonania umowy o świadczenie usług finansowanej przez EFR – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Ogólne domniemanie – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-379/21: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Vendrame/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Raport końcowy z dochodzenia OLAF-u dotyczącego wykonania umowy o świadczenie usług finansowanej przez EFR – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Ogólne domniemanie – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-694/21: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy aTmos – Wcześniejsze krajowe nazwy handlowe aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH i aTmos – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 53 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-261/22: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy EMBANK European Merchant Bank – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy mBank – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy mBank – Względna podstawa unieważnienia – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Dokument przedstawiony po raz pierwszy przed izbą odwoławczą]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-325/22: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Nurel/EUIPO – FKuR Property (Terylene) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Terylene – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TERRALENE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Dowód rzeczywistego używania]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-585/22: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Trus/EUIPO – Unilab (ARTRESAN) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy ARTRESAN – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-662/22: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Tavitova/EUIPO – Cordier (AURUS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AURUS – Rejestracja międzynarodowa wcześniejszego słownego znaku towarowego AUDUS – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-772/22: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2023 r. – Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy BACK-2-NATURE – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-785/22: Postanowienie Sądu z dnia 27 lipca 2023 r. – Francja/Komisja [Służba publiczna – Zatrudnienie – Ogłoszenie o konkursie – Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-786/22: Postanowienie Sądu z dnia 27 lipca 2023 r. – Frajese/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Spikevax – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Comirnaty – Szczepionka przeciw COVID-19 – Brak interesu prawnego – Brak bezpośredniego oddziaływania – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-377/23: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2023 r. – Papouis Dairies i in./Komisja

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-436/23: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2023 r. – Daimler Truck/EUIPO (CERTIFIED)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-441/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Landesbank Baden-Württemberg / SRB

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-442/23: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2023 r. – Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-443/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – DZ Hyp / SRB

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-447/23: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2023 r. – Blue Underwriting Agency/EUIPO – Blue Underwriting Agency (blue is underwriting)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-448/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Deutsche Pfandbriefbank / SRB

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-449/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Donner & Reuschel / SRB

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-450/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Kreissparkasse Köln / SRB

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-451/23: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2023 r. – CreditPlus Bank / SRB

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA