| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2006 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 318 z 23 grudnia 2006

strony: 195 - 201Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery - COM(2005) 586 wersja ostateczna - 2005/0236 (COD) - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich - COM(2005) 587 wersja ostateczna - 2005/237 (COD) - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu - COM(2005) 588 wersja ostateczna - 2005/0238 (COD) - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków - COM(2005) 589 wersja ostateczna - 2005/239 (COD) - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE - COM(2005) 590 wersja ostateczna - 2005/240 (COD) - wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków - COM(2005) 592 wersja ostateczna - 2005/0241 (COD) - wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów - COM(2005) 593 wersja ostateczna - 2005/242 (COD)

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 317 z 23 grudnia 2006

strony: 1 - 1Kursy walutowe euro
strony: s003 - s003Informacja dla czytelników