reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2018 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 323 z 27 grudnia 2018

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 322 z 26 grudnia 2018

strony: 2 - 2Kursy walutowe euro

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 321 z 25 grudnia 2018

strony: 1 - 1Kursy walutowe euro

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 320 z 24 grudnia 2018

strony: 1 - 1Kursy walutowe euro

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C Nr 319 z 23 grudnia 2018

strony: 3 - 3Sprawa C-411/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle - Belgia) - Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres (Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Konwencja z Espoo - Konwencja z Aarhus - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dyrektywa 92/43/EWG - Artykuł 6 ust. 3 - Pojęcie „przedsięwzięcia” - Ocena skutków wywieranych na dany teren - Artykuł 6 ust. 4 - Pojęcie „powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego” - Ochrona dzikiego ptactwa - Dyrektywa 2009/147/WE - Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne - Dyrektywa 2011/92/UE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) - Pojęcie „przedsięwzięcia” - Artykuł 2 ust. 1 - Artykuł 4 ust. 1 - Ocena oddziaływania na środowisko - Artykuł 2 ust. 4 - Wyłączenie z przeprowadzenia oceny - Stopniowe zamykanie elektrowni jądrowych - Ustawodawstwo krajowe przewidujące z jednej strony wznowienie na okres niemal dziesięciu lat przemysłowej produkcji energii elektrycznej w zamkniętej elektrowni jądrowej, którego skutkiem jest przesunięcie o dziesięć lat pierwotnie wyznaczonej przez ustawodawcę krajowego daty jej wyłączenia i zakończenia przez nią działalności, a z drugiej strony przesunięcie, również o dziesięć lat, pierwotnie przewidzianego przez tego ustawodawcę terminu wyłączenia i zakończenia przemysłowej produkcji energii elektrycznej w działającej elektrowni jądrowej - Brak oceny oddziaływania na środowisko)
reklama
reklama
reklama