REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do daty wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej cyflutryna

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 461/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 251/2009 i (WE) nr 275/2010 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone, oraz kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2014 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 448/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 poprzez aktualizację odniesień do załączników do konwencji chicagowskiej

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 449/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 450/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające po raz 213. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 451/2014 z dnia 2 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz zmieniająca decyzję ATALANTA/3/2009

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Brazylii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Hongkongu za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do zatwierdzania środków krajowych zapobiegających wprowadzaniu herpeswirusa-1 μνar u ostryg (OsHV-1 μVar) na niektórych obszarach Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2763)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2785)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie, dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia (Dz.U. L 228 z 8.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 4, s. 32)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 442/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wniosków o wpis do wykazu państw trzecich uznanych dla celów równoważności w zakresie przywozu produktów ekologicznych

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 443/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory, ogórki, winogrona stołowe, morele, czereśnie, brzoskwinie włącznie z nektarynami i śliwki

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 444/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Regulamin nr 57 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów dla motocykli oraz pojazdów traktowanych jako takie

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA