REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 422/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ratyfikowania przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków z 2009 r. lub przystąpienia do niej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piranska sol (ChNP)]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 437/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdzające 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 438/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdzające cyprokonazol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 8

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do definicji cech i technicznego formatu przekazywania danych

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 440/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie(WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardyrachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 ParlamentuEuropejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego StandarduRachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości(MSR) 19 (Dz.U. L 146 z 6.6.2012)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 432/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 43/2014 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 433/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA