REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 418/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji iwermektyna, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 419/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 420/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia dotyczącego koprodukcji audiowizualnej przewidzianego w art. 5 Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych czynnych substancji biobójczych na mocy rozporządzenia (UE) nr 528/2012

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (Dz.U. L 51 z 20.2.2014)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 378/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 405/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zatwierdzające kwas laurynowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 19

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 406/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia butyloacetyloaminopropionianu etylu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 19

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 407/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zatwierdzające transflutrynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 408/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zatwierdzające syntetyczny amorficzny ditlenek krzemu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTS)]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 411/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego i mrożonego mięsa wołowego i cielęcego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 414/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzącej z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 415/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 oraz wprowadzające odstępstwo od niego w odniesieniu do zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Ukrainy

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 417/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA