REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów i zastępcy członka z Niderlandów

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1369/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programu pomocy dotyczącego likwidacji obiektu jądrowego na Litwie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1990/2006 (Dz.U. L 346 z 20.12.2013)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1625)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 397/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 399/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 oraz Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 401/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 403/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2014 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/222/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2474)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeniesienia jednostek przyznanej emisji na rachunek posiadania strony protokołu z Kioto w rejestrze Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2475)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2014–2017 dla programu LIFE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 391/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. kończące częściowy przegląd okresowy dotyczący środków antysubsydyjnych na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozszerzonych na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 392/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. kończące częściowy przegląd okresowy dotyczący środków antydumpingowych na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, rozszerzonych na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Kanady

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 393/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 394/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 395/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/58/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, system identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 363/2014 zdnia 99 kwietnia 2014 r. ustanawiającego standardowe wartości wprzywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 107 z 10.4.2014)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA