REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) wdrożonej przez Hiszpanię System podatkowy stosowany do niektórych umów leasingu finansowego, zwany również hiszpańskim systemem leasingu podatkowego (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4426)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rekompensaty należnej Simet SpA z tytułu świadczenia usług transportu publicznego w latach 1987–2003 (środek pomocy państwa SA.33037 (2012/C) – Włochy) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6251)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2014 r. określająca stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej dodania specyfikacji serwerów komputerowych i zasilaczy awaryjnych do załącznika C do Umowy oraz zmiany specyfikacji wyświetlaczy i urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w załączniku C do Umowy

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca załączniki I, II i III do decyzji 2011/432/UE w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 388/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 389/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/220/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/34/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyroksymatu, flubendiamidu, izopyrazamu, krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. wsprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznymi współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali,Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiej strony, z wyjątkiem art. 49ust. 3 tej umowy

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Umowa o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską ijej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republikami Kostaryki,Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy, z drugiejstrony

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 380/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 381/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących publikacji suplementów do prospektu emisyjnego

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 383/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Beurre de Bresse (ChNP)]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 384/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Crème de Bresse (ChNP)]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 385/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Elbe-Saale Hopfen (ChOG)]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/212/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/213/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/214/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

REKLAMA