REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/216/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonująca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki nadzwyczajne służące zwalczaniu ospy owiec w Bułgarii w 2013 r. oraz w Grecji w 2013 i 2014 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2334)

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 368/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz.U. L 108 z 11.4.2014)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (Dz.U. L 51 z 20.2.2014)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.33760 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33763 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33764 (12 N-2, 11/C, 11/N); SA.30521 (MC 2/10); SA.26653 (C9/09); SA.34925 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA.34927 (12 N-2, 12/C, 12/N); SA.34928 (12 N-2, 12/C, 12/N) udzielonej przez Królestwo Belgii, Republikę Francuską i Wielkie Księstwo Luksemburga na rzecz przedsiębiorstw Dexia, DBB/Belfius i DMA (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9962)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. wsprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowaniauzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącychwarunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia wdziedzinie Azylu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzgodnienia między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącewarunków udziału tego państwa w działaniach Europejskiego UrzęduWsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 371/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 372/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, rozpatrywania skarg oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/205/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz HoKaWe Eberswalde GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2013)7058)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/198/WPZiB z dnia 10 marca 2014r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między UniąEuropejską a Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie warunkówprzekazywania przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską doZjednoczonej Republiki Tanzanii osób podejrzanych o piractwo i zajętegow związku z tym mienia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawiewarunków przekazywania przez siły morskie dowodzone przez UnięEuropejską do Zjednoczonej Republiki Tanzanii osób podejrzanych opiractwo i zajętego w związku z tym mienia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 366/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 368/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 369/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające po raz 212. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 370/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca załączniki do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do wymagań dotyczących zdrowia zwierząt w związku z chorobą niebieskiego języka i krwotoczną chorobą zwierzyny płowej (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2256)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 357/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sytuacji, w których mogą być wymagane badania dotyczące skuteczności po wydaniu pozwolenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA