REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 359/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wykazu krajów, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 360/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 363/2014 z dnia 99 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 lutego 2014 r. zatwierdzająca aktualizację programu dostosowań makroekonomicznych Portugalii

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/13/COL z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie programu dotyczącego funduszu ds. czarterów dla północnej Norwegii (Norwegia)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie między Unią Europejską a Republiką Islandii uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2014 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Porozumienia kapsztadzkiego z 2012 r. w sprawie wdrożenia postanowień protokołu z Torremolinos z 1993 r. odnoszącego się do Międzynarodowej konwencji z Torremolinos o bezpieczeństwie statków rybackich z 1977 r. lub do przystąpienia do tego porozumienia

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 356/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/282/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Austrii (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/283/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Belgii (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/284/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/285/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/286/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/287/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niderlandach (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/288/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/289/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/290/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji (Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2010/291/UE z dnia 19 stycznia 2010 r. ustalającej, czy Grecja podjęła skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.(Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA