REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2287 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 431/2008 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2288 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające butotlenek piperonylu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2289 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające epsilon-momfluorotrynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2290 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas nadoctowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 11 i 12

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2291 z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzające kwas mlekowy L(+) jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2292 z dnia 16 grudnia 2016 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2352

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2293 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2294 z dnia 16 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2000/518/WE, 2002/2/WE, 2003/490/WE, 2003/821/WE, 2004/411/WE, 2008/393/WE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE oraz decyzje wykonawcze 2012/484/UE i 2013/65/UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez niektóre państwa, na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8353)

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2296 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia niezależnej grupy ekspertów wyznaczonej jako organ weryfikujący skuteczność działania w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2001/497/WE i 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych państwom trzecim oraz podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w takich państwach, na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8471)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2298 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2016/31)

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2016/32)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2300 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2016/33)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2016/1877 z dnia 17 października 2016 r. dotyczącej stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) oraz w Grupie Roboczej ds. Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ( Dz.U. L 288 z 22.10.2016 )

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1862 z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1863 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji nazwy dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [Almansa (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1864 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji nazwy dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [Rosé des Riceys (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1865 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego [Vacqueyras (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1866 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1867 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1868 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1869 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1870 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego i wykazu syntaktyk zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Protokół o sprostowaniu do Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony ( Dz.U. L 337 I z 13.12.2016 )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA