REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1904 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 28710 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1905 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego (posiadacz zezwolenia: Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1906 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1907 z dnia 18 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum (KKP/593/p i KKP/788/p) oraz Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako dodatku paszowego dla bydła i owiec

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1909 z dnia 18 października 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1910 z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do statusu niektórych regionów Hiszpanii jako obszarów wolnych od brucelozy (B. melitensis), decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Cypru i niektórych regionów Hiszpanii jako obszarów oficjalnie wolnych od brucelozy bydła oraz statusu Włoch jako obszaru oficjalnie wolnego od enzootycznej białaczki bydła, a także decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do statusu regionu Kampanii we Włoszech jako obszaru wolnego od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6891)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 081/17/COL z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy państwa udzielonej poprzez dzierżawę gruntów i wynajem nieruchomości w rejonie Gufunes (Islandia) [2017/1911]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości (EBC/2017/26)

Strony 212 - 212 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1575 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/242 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania komitetów doradczych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1576 z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących dźwiękowego systemu informującego o pojeździe na potrzeby homologacji typu UE pojazdu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1577 z dnia 5 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Acciughe sotto sale del mar Ligure (ChOG)]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1578 z dnia 18 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1194/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1579 z dnia 18 września 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 września do dnia 7 września 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1580 z dnia 18 września 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 w sektorze jaj i albumin jaj

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1581 z dnia 18 września 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 7 września 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1582 z dnia 18 września 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1583 z dnia 1 września 2017 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę EN ISO 17994:2014 jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5843)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2017/1584 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie skoordynowanego reagowania na incydenty i kryzysy cybernetyczne na dużą skalę

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - wdrożonej przez Włochy - Rekompensata dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4862)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1896 z dnia 17 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy (EC 3.2.1.6) i endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanych przez Aspergillus niger (NRRL 25541) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, tuczników, podrzędnych gatunków drobiu i podrzędnych gatunków świń do tuczu oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 255/2005 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 668/2003 (posiadacz zezwolenia: Andrés Pintaluba S.A.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2285 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające na lata 2017 i 2018 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA