REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1915 z dnia 19 października 2017 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1916 z dnia 19 października 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 października 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1917 z dnia 19 października 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi do dnia 9 października 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 891/2009 w sektorze cukru, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1918 z dnia 19 października 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 października 2017 r., oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych na podokres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1919 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzynastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2017/1920 z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przemieszczania nasion Solanum tuberosum L. pochodzących z Unii

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1921 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w związku z utworzeniem listy arbitrów

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1922 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w związku ze zmianą załącznika IX do Protokołu I

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2017 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji państw Afryki Wschodniej i Południowej w odniesieniu do tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka [2017/1923]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2017 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna [2017/1924]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1565 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1585 z dnia 19 września 2017 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na świeżą i mrożoną wołowinę i cielęcinę oraz wieprzowinę pochodzącą z Kanady i ustalające administrowanie tymi kontyngentami oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 481/2012 i (UE) nr 593/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1586 z dnia 19 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1587 z dnia 19 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1588 z dnia 19 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do koncesji na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Kanady

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1589 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do jednego producenta eksportującego zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1871]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1872]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1873]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1874]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1875]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1876]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2016 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1877]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA