REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2304 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobów, struktury, częstotliwości składania oraz wskaźników oceny sprawozdań dotyczących jakości danych przekazywanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2305 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2306 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 grudnia do dnia 7 grudnia 2016 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2307 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 7 grudnia 2016 r., oraz ustalające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2308 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 7 grudnia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2078 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2016/2309 z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowująca po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2310 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia Priorytetów partnerstwa UE–Jordania, w tym Porozumienia

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2311 z dnia 8 grudnia 2016 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2312 z dnia 8 grudnia 2016 r. upoważniająca Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2313 z dnia 8 grudnia 2016 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2314 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED SOPHIA)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2315 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2316 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1849 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmów szkodliwych w odniesieniu do niektórych warzyw pochodzących z Ghany

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2317 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE i decyzję wykonawczą 2013/654/UE w celu uproszczenia działania łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usług MCA) w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8413)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2318 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie odstępstwa od wzajemnego uznawania przez Hiszpanię pozwoleń na produkty biobójcze zawierające brodifakum zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8414)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2319 z dnia 16 grudnia 2016 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2015 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8579)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2320 z dnia 16 grudnia 2016 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów nowych lekkich samochodów dostawczych w roku kalendarzowym 2015 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8583)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2321 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie formatu świadectwa gotowości statku do recyklingu wymaganego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2322 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie formatu oświadczenia o zakończeniu recyklingu statku wymaganego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2323 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2324 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie formatu sprawozdania dotyczącego planowanego rozpoczęcia recyklingu statku wymaganego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2325 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie formatu świadectwa inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych wymaganego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Sprostowanie do Protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską ( Dz.U. L 315 z 1.12.2015 )

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ( Dz.U. L 235 z 9.9.2015 )

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1914 z dnia 19 października 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej salinomycyny (Sacox 120 microGranulate i Sacox 200 microGranulate) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA