REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1778 z dnia 6 października 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1779 z dnia 6 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/1780 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu powołanego na mocy Umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz, w odniesieniu do przyjęcia wspólnych wytycznych w sprawie wykonania tej umowy

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1781 z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w zakresie włączenia wpisu dotyczącego Saint-Pierre i Miquelon do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6287)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1782 z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Litwy do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego, i aktualizująca wykaz instytutów krajowych w załączniku III (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6288)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1772 z dnia 5 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1773 z dnia 5 października 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2017 r. w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1774 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję Komisji 2010/381/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6280)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1775 z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG poprzez dodanie Kataru do wykazu państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają powrotny wwóz na terytorium Unii zarejestrowanych koni, które były tymczasowo wywiezione na okres krótszy niż 90 dni w celu wzięcia udziału w międzynarodowych grupowych/stopniowych spotkaniach (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6270)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1766 z dnia 26 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Korčulansko maslinovo ulje (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1767 z dnia 27 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Paška janjetina (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1768 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zezwolenia na stosowanie kwasu guanidynooctowego jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 904/2009

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1769 z dnia 4 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1770 z dnia 30 września 2016 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6102)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1771 z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Litwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6103)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1758 z dnia 28 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1759 z dnia 28 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1760 z dnia 28 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1761 z dnia 28 września 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1762 z dnia 3 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/1763 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie mianowania trzech członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1764 z dnia 29 września 2016 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu UE–ICAO w sprawie decyzji o przyjęciu załącznika dotyczącego zarządzania ruchem lotniczym do Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1765 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wskazania specyfikacji technicznych ICT na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1749 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie eliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem jej postanowień objętych zakresem części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1750 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA