REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1588 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 przez ustalenie progów wolumenu rud i koncentratów tantalu lub niobu, rud i koncentratów złota, tlenków i wodorotlenków cyny, tantalanów i węglików tantalu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1589 z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1590 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu uwzględnienia zmian masy nowych lekkich samochodów użytkowych zarejestrowanych w latach 2016, 2017 i 2018 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1591 z dnia 23 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Suska sechlońska” (ChOG)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1592 z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1593 z dnia 29 października 2020 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do dalszego badania pozytywnych przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii owiec i kóz (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1594 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7607) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1595 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie strategii przeprowadzania testów na obecność COVID-19, w tym szybkich testów antygenowych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 151 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w zakresie systemu informującego o martwym polu do celów wykrywania rowerów [2020/1596]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 152 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanego systemu hamowania awaryjnego (AEBS) dla pojazdów kategorii M1 i N1 [2020/1597]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1569 z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011, dotyczące klasyfikacji krajów zamieszkania gości przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1570 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Czwórniak staropolski tradycyjny” (GTS)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1571 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Półtorak staropolski tradycyjny” (GTS)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1572 z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 w odniesieniu do wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej produktów mlecznych i owadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1573 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/491 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7511)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1574 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów hydroizolacyjnych, złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych, zestawów do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna, wyrobów zmniejszających palność i innych wyrobów budowlanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1575 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2020/54)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA Nr 90/20/COL z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniająca, po raz sto siódmy, zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę i przedłużenie niektórych wytycznych w sprawie pomocy państwa [2020/1576]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1051 z dnia 16 lipca 2020 r. kończącej ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( Dz.U. L 230 z 17.7.2020 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1564 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/985 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1565 z dnia 27 października 2020 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,4-diaminobutanu, 1-metylocyklopropenu, octanu amonu, bifenazatu, chlorantraniliprolu, chloromekwatu, cyprodynilu, wapienia, mandipropamidu, pieprzu, pirydabenu, środków odstraszających: mączki z krwi, wyciągu z wodorostów i chlorowodorku trimetyloaminy w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1566 z dnia 27 października 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bupirymatu, karfentrazonu etylowego, etyrymolu i pyriofenonu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1567 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego na rzecz rozwoju stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1568 z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7547)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA