REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1234 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do warunków i procedur składania deklaracji przez organizacje odpowiedzialne za zapewnianie służby zarządzania płytą postojową ( Dz.U. L 282 z 31.8.2020 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/880 z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/686 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie identyfikowalności, zdrowia zwierząt oraz certyfikacji na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii materiału biologicznego niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/881 z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/882 z dnia 1 czerwca 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonych larw Tenebrio molitor jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/883 z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/884 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do okresu obowiązywania wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/885 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/886 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Turystyka w Estonii

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Poprawki do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.) Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 w dniu 1 czerwca 2021 r. w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron wchodzą w życie poniższe poprawki do konwencji TIR

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Deklaracja Unii w sprawie archipelagu Czagos/Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/875 z dnia 25 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Sõir” (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/876 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia i sprawozdań z przeglądu dotyczących zastosowań substancji do produkcji starszych części zamiennych oraz do naprawy wyrobów i produktów złożonych, które nie są już produkowane, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/877 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/878 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/879 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/868 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia mandate szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2021)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/869 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/638 w odniesieniu do jej daty utraty mocy w celu przedłużenia środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej agrofaga Spodoptera frugiperda (Smith) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3576)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/870 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3684)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/871 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2020 oraz w sprawie zwrotu środków związanych z dyscypliną finansową, przeniesionych z roku budżetowego 2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3685)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/872 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3686)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/873 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3690)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/874 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2021/25)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/859 z dnia 4 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „kształcenie i szkolenie” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/860 z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/124 w odniesieniu do załącznika do środków ochrony zasobów i jej egzekwowania Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA