REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/905 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federalną Republiką Somalii w sprawie statusu misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) w Federalnej Republice Somalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Federalną Republiką Somalii w sprawie statusu misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) w federalnej Republice Somalii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/909 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/910 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/911 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/912 z dnia 4 czerwca 2021 r. zezwalające na zmiany specyfikacji nowej żywności lakto-N-neotetraoza (źródło mikrobiologiczne) oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/913 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia (UE) 2019/2022 i rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2017

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/892 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Sterującego Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez agencję

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2021 Komitetu ds. Handlu ue–Kolumbia–Peru–Ekwador z dnia 17 maja 2021 r. zmieniająca dodatek 1 do załącznika XII („Zamówienia publiczne”) do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony [2021/894]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/895 z dnia 24 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do interwencji w sprawie produktu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/896 z dnia 24 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do dodatkowych informacji do celów konwergencji sprawozdawczości dla organów nadzoru

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/897 z dnia 4 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do formatu sprawozdań do celów nadzoru dla właściwych organów i w odniesieniu do współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami oraz ich współpracy i wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/898 z dnia 28 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Salată cu icre de știucă de Tulcea” (ChOG)]

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/899 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących wywozu mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/900 z dnia 3 czerwca 2021 r. zezwalające na zmianę w warunkach stosowania nowej żywności „galaktooligosacharydy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/901 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w odniesieniu do środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2021/903 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do określonych stężeń granicznych aniliny w niektórych zabawkach

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/904 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/889 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2021/23)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/890 z dnia 27 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Hegykői petrezselyemgyökér” (ChOG))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/891 z dnia 2 czerwca 2021 r. ustanawiająca skorygowane ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania sieci zarządzania ruchem lotniczym na trzeci okres odniesienia (2020–2024) oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/903

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA