REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/736 z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecność ilości śladowych mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oraz ich produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3009) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja GB(D)06-2021 ustanawiająca wewnętrzne zasady dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 [2022/737]

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/727 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/728 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie niespójności niektórych docelowych parametrów skuteczności działania, które zawarto w projektach krajowych planów skuteczności działania i planu skuteczności działania dotyczącego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej złożonych przez Belgię, Niemcy, Grecję, Francję, Cypr, Łotwę, Luksemburg, Maltę, Niderlandy, Rumunię i Szwecję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania na trzeci okres odniesienia oraz w sprawie wydania zaleceń w zakresie zmiany tych parametrów (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2283) (Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, greckim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, rumuńskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/729 z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1195 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących systemów zarządzania jakością i zastosowania zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/719 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/720 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/721 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie sprostowania czeskiej wersji językowej załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/722 z dnia 5 kwietnia 2022 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, Drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczącego wzmocnionej współpracy i ujawniania elektronicznego materiału dowodowego

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/723 z dnia 10 maja 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/2201 w sprawie wyznaczenia niektórych członków i ich zastępców w Radzie ds. Zarządzania Siecią oraz w Europejskiej Komórce Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/724 z dnia 10 maja 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Seszeli z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/725 z dnia 10 maja 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/726 z dnia 10 maja 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Indonezji z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/708 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, kwas octowy, aklonifen, siarczan glinowo-amonowy, fosforek glinu, krzemian glinu, beflubutamid, bentiowalikarb, boskalid, węglik wapnia, kaptan, cymoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etylen, wyciąg z krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberylinowy, gibereliny, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, fosforek magnezu, metam, metamitron, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, fenmedifam, pirymifos metylu, oleje roślinne/olejek goździkowy, oleje roślinne/olej rzepakowy, oleje roślinne/olejek z mięty zielonej, propamokarb, prochinazyd, protiokonazol, piretryny, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, sulkotrion, tebukonazol i mocznik (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/709 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego żywności i odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/710 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/711 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/712 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2753) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/713 z dnia 4 maja 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sprzętu do ogrzewania cieczy, ładowarek akumulatorów, przepływowych ogrzewaczy wody, akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń, toalet, wielofunkcyjnych kabin prysznicowych, urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym oraz innego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/714 z dnia 5 maja 2022 r. przyznająca odstępstwo zezwalające Belgii, Bułgarii, Cyprowi, Litwie, Niderlandom i Finlandii na stosowanie środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych do wymiany i przechowywania informacji na potrzeby systemu kontroli importu 2 w odniesieniu do towarów w przesyłkach pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2760) (Jedynie teksty w języku bułgarskim, greckim, fińskim, francuskim, litewskim, niderlandzkim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/715 z dnia 5 maja 2022 r. przyznająca odstępstwo zezwalające Węgrom na korzystanie ze środków wymiany i przechowywania informacji na potrzeby systemu kontroli importu 2 innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych w odniesieniu do towarów w przesyłkach pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2765) (Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/716 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia jako technologii innowacyjnej, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631, inteligentnego podgrzewacza oleju napędowego do stosowania w konwencjonalnych silnikach spalinowych oraz niektórych hybrydowych samochodach osobowych z napędem elektrycznym i lekkich pojazdach użytkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/717 z dnia 6 maja 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3130) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/702 z dnia 5 maja 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie nalewki z dziewanny drobnokwiatowej jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/703 z dnia 5 maja 2022 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus velezensis DSM 15544 jako dodatku paszowego dla warchlaków, zezwolenia dla wszystkich gatunków i kategorii ptaków, zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/897, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2312 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1081 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 333/2010, rozporządzenia (UE) nr 184/2011 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/893 (posiadacz zezwolenia: Asahi Biocycle Co. Ltd., reprezentowane w Unii przez Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA