REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/632 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustanawiające tymczasowe środki w odniesieniu do określonych owoców pochodzących z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Urugwaju i Zimbabwe w celu zapobieżenia wprowadzeniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/633 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 jako dodatku do kiszonki dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/634 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do klasyfikacji substancji bambermycyna w zakresie jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/635 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1869 w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/636 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/637 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/339 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/638 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/639 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pomocy SA.54915 – 2020/C (ex 2019/N) Belgia – Mechanizm zdolności wytwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6431) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/396 z dnia 9 marca 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 80 z dnia 9 marca 2022 r.)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/397 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 80 z dnia 9 marca 2022 r.)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/640 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących ról i obowiązków głównych podmiotów w obszarze bezpieczeństwa

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/625 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/626 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/627 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/628 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego di Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/613 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do zwiększonych płatności zaliczkowych z zasobów REACT-EU oraz ustanowienia stawki jednostkowej

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/616 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carne de Ávila” (ChOG)]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/622 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń do pomiarów energii elektrycznej oraz wyłączników do użytku domowego i podobnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/623 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/641 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2454) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/624 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych dotyczących przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Rosji

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 455 I z dnia 20 grudnia 2021 r.)

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/614 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA