reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Pozwolenie na budowę wydaje starosta na wniosek inwestora. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z: oświadczeniem projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zaświadczeniami o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi dotyczącymi: prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji, zjazdu i włączenia do drogi publicznej, lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, usytuowania projektowanych sieci i przyłączy, zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw sanitarno-higienicznych, lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych.

Projekt powinien zawierać również:

 • informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego,
 • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • informację dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektu,
 • ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana,
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama