Kategorie

Prawo

10 kwi 2021
7 maja 2021
Zakres dat:

PUE ZUS z ogromnym wzrostem założonych profili [AUDIO]

PUE ZUS ma już przeszło 6,6 mln profili. Na znaczne upowszechnienie usług online wpływa m.in. pandemia.

Procedura karna w okresie pandemii - zmiany

Nowelizację procedury karnej w okresie pandemii zakłada nowelizacja, którą przyjął Sejm. Co się zmieni?

E-licytacje nieruchomości z poparciem Sejmu

E-licytacje nieruchomości i zmiany procedur cywilnych w czasie epidemii to główne założenia nowelizacji przyjętej przez Sejm.

Ubezpieczenie zdrowotne również bez rejestracji w urzędzie pracy

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma przysługiwać każdej osobie nawet bez rejestracji w urzędzie pracy. Zmiany komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Mediacja poprzedzi pozew do sądu

Mediacja poprzedzi pozew do sądu w sprawie gospodarczej lub dotyczącej prawa pracy. Zdaniem Centrum Mediacji Lewiatan to krok w dobrym kierunku.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze to forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, która została przewidziana w ramach programu „Rodzina 500+”.

Zatrudnianie „alimenciarzy” – zmiany w 2021 r.

Przepisy o karach za nielegalne zatrudnianie „alimenciarzy” od połowy 2021 r. mają zostać doprecyzowane. Co się zmieni?

Polacy coraz częściej opóźniają przejście na emeryturę [AUDIO]

Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści z późniejszego przejścia na emeryturę. Na ten trend nie wpłynęła pandemia koronawirusa.

Nowe problemy klientów branży odzieżowo-obuwniczej

Na nowe problemy konsumentów dotyczące branży odzieżowo-obuwniczej wskazuje Europejskie Centrum Konsumenckie. Czego obecnie dotyczą?

Zasiłek rodzinny 2021/22– jakie zmiany?

Zasiłek rodzinny w nadchodzącym okresie 2021/22 ma być przyznawany w oparciu o podobne zasady dotyczące utraty czy uzyskania dochodu.

Cywilnoprawna forma własności w Chińskiej Republice Ludowej

Prawo własności w Chinach reguluje ustawa Ogólne zasady prawa cywilnego, która jest odpowiednikiem kodeksu cywilnego (OZPC).

Tarcza prawna - jakie zmiany w pierwszym etapie?

Tarcza prawna ma wprowadzić ułatwienia dla obywateli i przedsiębiorców. Prace nad pierwszym etapem zostały zakończone. Jakie zmiany przewidziano?

Trybunał Konstytucyjny o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego działać Rzecznikowi Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji.

Wnioski o "Dobry start" tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenia z programu "Dobry start" będą składane tylko w formie elektronicznej. Projekt resortu rodziny zyskał poparcie sejmowej komisji.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Jak napisać wezwanie do zapłaty? Ile razy i w jaki sposób wysyła się tego rodzaju pismo dłużnikowi? Jakie ma skutki?

Gdzie mogę wszcząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Panuje przekonanie, zgodnie z którym proces mający na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego powinien być prowadzony w sądzie diecezji na terenie której ów małżeństwo zostało zawarte. Jest to jednak przekonanie częściowo błędne. O tym, w którym sądzie można poprowadzić proces będzie dzisiaj mówił niniejszy artykuł.

Zwrot odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Decyzja o zwrocie nieruchomości powinna orzekać o zwrocie Skarbowi Państwa lub określonej jednostce samorządu terytorialnego wypłaconego odszkodowania, w tym nieruchomości zamiennej, w przypadku jej przyznania w ramach odszkodowania.

Jakie obostrzenia po 18 kwietnia 2021 r.?

Jakie obostrzenia będą obowiązywały po 18 kwietnia 2021 r.? O planach rządu mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Świadczenie kompensacyjne dla pacjentów – projekt ustawy

Świadczenia kompensacyjne dla pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu zakłada projekt przygotowany przez resort zdrowia.

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego?

Kto dziedziczy darowiznę po śmierci obdarowanego? Czy można odwołać darowiznę już po śmierci obdarowanego?

Nowe dowody osobiste od 2 sierpnia 2021 r.

Nowe dowody osobiste będą wydawane od 2 sierpnia 2021 r. Kto otrzyma nowe dokumenty? Jakie zmiany będą na nich widoczne?

Choroba przedsiębiorcy a prowadzenie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), powinien zwrócić uwagę czy w przypadku pozostawania na zwolnieniu chorobowym, upoważnił kogoś do reprezentowania przedsiębiorcy.

500 plus – koordynacja świadczeń bez ponagleń

W przypadku świadczeń 500 plus realizowanych w związku z unijną koordynacją rodzice nie wniosą ponagleń. Projekt zmian przygotował resort rodziny.

Wzór wniosku o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola jest ważnym krokiem w procedurze odwoławczej. Prezentujemy prosty wzór pisma.

Negatywny wynik testu a kwarantanna - 3 przypadki

Negatywny wynik testu na COVID zwalnia z kwarantanny? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób kwarantanna została nałożona. Wymienia się 3 przypadki: kwarantanna graniczna, kwarantanna po skierowaniu na test, kwarantanna domownika osoby chorej na COVID-19.

Uchylanie się od płacenia alimentów - przestępstwo niealimentacji

Jakie kary przewidziano za przestępstwo niealimentacji? Kiedy można stwierdzić, iż sprawca uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki - ok. 90 tys. wniosków

Po zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki zgłosiło się ok. 90 tys. Polaków. Lista beneficjentów jest jednak kilkukrotnie większa. Z jakiego powodu?

Kredyty frankowe - przełożony termin posiedzenia SN

Termin posiedzenia Izby Cywilnej w sprawie kredytów frankowych został przełożony na 11 maja. Jakie będą konsekwencje uchwały w tej sprawie?

Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r. - rozporządzenie

Rozporządzenie przedłużające obostrzenia do 18 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jakie zmiany zawiera?

Uzależnienie od rodziców a nieważność małżeństwa kościelnego

Specyficznym przejawem niedojrzałości, mającym wpływ na funkcjonowanie małżeństwa, jest nadmierne, patologiczne uzależnienie dziecka od rodziców.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości - przesłanki pozytywne

Uprawnienie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości należy przyrównać charakterem prawnym do cywilnoprawnych roszczeń osobistych. Komu przysługuje?

Czy możliwe jest odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w pracy?

Uzyskanie odszkodowania za zakażenie COVID-19 w pracy może okazać się bardzo trudne. W jakim zakresie odpowiedzialność ponosi pracodawca?

Wniosek świadczenie dobry start tylko on-line?

Wniosek o świadczenie dobry start tylko online i inne ważne zmiany zawiera projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ostrzeżenie Rzecznika Finansowego w sprawie wycieku danych

Rzecznik Finansowy ostrzega, iż dane, które wyciekły z Facebooka, mogą służyć przestępcom do dokonywania oszustw. O czym zatem warto pamiętać?

Nowa ustawa deweloperska już wkrótce

Nowa ustawa deweloperska w niektórych obszarach może mieć znaczący wpływ zarówno na pozycję dewelopera, jak i nabywcy. Co się zmieni?

Upadłość a majątek małżonków - ważne zmiany

Co należy zrobić, aby małżeńska umowa majątkowa była skuteczna względem masy upadłości? O jakich ważnych zmianach warto wiedzieć?

Czy każdy prawnik to adwokat kościelny?

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada wykształcenie wyższe w stopniu minimalnym magister. Kto może otrzymać miano adwokata kościelnego?

Samospis i PESEL współlokatora – RPO pyta GUS o prywatność

Aby przeprowadzić samospis, w praktyce należy podać dane współlokatorów, w tym PESEL. RPO zwraca uwagę na prawo do prywatności.

Jak epidemia wpływa na wysokość przyszłych emerytur?

Jak epidemia wpływa na wysokość przyszłych emerytur? Co z osobami, które w poprzednich latach zdecydowały się odroczyć decyzję o przejściu na emeryturę?

Zakaz eksmisji w czasie pandemii – do kiedy?

Zakaz eksmisji w czasie pandemii może stanowić problem dla właścicieli nieruchomości. Czy wiadomo już do kiedy będzie obowiązywał?

Jakie obostrzenia po 9 kwietnia 2021 r.?

Jakie obostrzenia po 9 kwietnia 2021 r. zostaną przedłużone? Czy będą dotyczyły całego kraju?

Małżonkowie złożyli wspólny testament allograficzny - skarga RPO

Małżonkowie złożyli wspólny testament allograficzny, czyli sporządzony przed organami administracyjnymi. Zdaniem RPO sąd powinien potraktować do jak dwa odrębne testamenty.

Kto dziedziczy spadek po ojcu?

Kto dziedziczy spadek po ojcu? Jak go uzyskać? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Mandat za spacer z psem – jak i kiedy?

Mandat za spacer z psem grozi właścicielowi, który nie zachowuje środków ostrożności przy jego trzymaniu. Jakie kary przewidziano? Od kiedy wzrosną?

Liczba osób tymczasowo aresztowanych rośnie

Liczba osób tymczasowo aresztowanych rośnie z każdym rokiem. Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej restrykcyjnym, izolacyjnym środkiem zapobiegawczym.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmiany dotyczą m.in. skarg nadzwyczajnych.

UOKiK o produktach bezglutenowych

UOKiK sfinansował badanie składu produktów bezglutenowych. Jak powinny być oznaczone takie produkty? Czy konsumenci mogą reklamować żywność?

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Przymusowa rozdzielność majątkowa może powstać na skutek orzeczenia sądu. Kto i kiedy może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Nakaz opuszczenia mieszkania

Ofiary przemocy mogą liczyć na natychmiastową izolację sprawcy od ofiary – nakaz opuszczenia mieszkania na 14 dni z możliwością przedłużenia.

Spis powszechny od 1 kwietnia 2021 r.

Spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Do kiedy potrwa? Czy jest obowiązkowy? Kogo dotyczy?