| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inne

Inne

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Aktualizacja: 02.02.2010

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem, które przysługuje po spełnieniu warunków związanych ze stażem ubezpieczeniowym i tylko w przypadku utraty lub znacznego zmniejszenia zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy zarobkowej. »

Zbieg z innym świadczeniem renty rodzinnej

Aktualizacja: 02.02.2010

Renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym. Nie występuje taka sytuacja, w której renta rodzinna jest przeliczana na emeryturę. »

Okresowa renta rodzinna

Aktualizacja: 31.01.2010

Uzyskanie prawa do renty rodzinnej związane jest z wymogiem spełnienia pewnych warunków przez wdowę bądź wdowca. Jednakże jest pewien wyjątek, w którym nie wszystkie muszą być spełnione. »

Dłuższy urlop macierzyński

Aktualizacja: 04.11.2009

Od nowego roku 2009 roku urlop macierzyński został wydłużony. Urlopy ojcowskie, które przewidział Ustawodawca zaczną obowiązywać w 2010 roku. »

Czas pracy dostosowany do potrzeb rodziny

Aktualizacja: 04.11.2009

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami pracownik opiekujący się dzieckiem będzie mógł żądać ustalenia indywidualnego czasu pracy. »

Zwolnionej ciężarnej pomoże prawo wspólnotowe

Aktualizacja: 17.12.2009

Pracownice w ciąży, z którymi rozwiązano stosunek pracy powinny korzystać ze skutecznej ochrony sądowej praw przysługujących im na mocy prawa wspólnotowego. »

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Aktualizacja: 12.11.2009

Instytucja wypowiedzenia umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli w formie pisemnej. Stosunek pracy zostaje wówczas rozwiązany po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. »

Notatki pracownika a ewidencja czasu pracy

Aktualizacja: 04.11.2009

Pracownik walczący z nierzetelnym pracodawcą źle prowadzącym ewidencję czasu pracy może przed sądem powoływać się na swoje notatki. »

Zasady przyznawania „wynagrodzenia urlopowego”

Aktualizacja: 04.11.2009

W dniu 3 listopada 2009 roku weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. »

Działanie komisji pojednawczej

Aktualizacja: 06.01.2010

Ugodowe załatwienie sporu ze stosunku pracy pozwoli na szybsze, mniej kosztowne i efektywniejsze załatwienie konfliktu. Pracownik i pracodawca powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. »

Komisja pojednawcza art. 245 k.p.

Aktualizacja: 06.01.2010

Komisja pojednawcza może zostać utworzona u każdego pracodawcy, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej czy liczby zatrudnianych pracowników.Komisja pojednawcza może zostać utworzona u każdego pracodawcy, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej czy liczby zatrudnianych pracowników. »

Umowa o pracę w języku obcym

Aktualizacja: 04.11.2009

W ostatnim czasie weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej ustawy o języku polskim. »

Koniec postępowania przed komisją pojednawczą

Aktualizacja: 06.01.2010

Komisja pojednawcza powoływana jest w celu ugodowego zakończenia sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. »

Polubowne załatwienie sporu w pracy

Aktualizacja: 03.02.2010

Wszelkie powstałe konflikty wynikające ze stosunku pracy powinny zakończyć się ugodą pracodawcy z pracownikiem. Ugoda zawarta między tymi osobami jest umową cywilnoprawną, której podstawą jest uchylenie niepewności co do roszczeń lub zażegnanie powstałego lub mogącego powstać sporu. »

Dochodzenie przez pracownika roszczeń na drodze sądowej

Aktualizacja: 06.01.2010

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP każdy ma do rozstrzygnięcia sprawy w drodze sprawiedliwego i jawnego procesu. Zasadę tę określa się mianem prawa do sądu. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »