REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy uzyskamy rentę ubezpieczeniowo – odszkodowawczą

Aby móc uzyskać rentę muszą wystąpić okoliczności, w wyniku których powstaje roszczenie poszkodowanego. Konieczną przesłanką do uzyskania renty w następstwie danych okoliczności jest szkoda w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów.

Okresowa renta rodzinna

Uzyskanie prawa do renty rodzinnej związane jest z wymogiem spełnienia pewnych warunków przez wdowę bądź wdowca. Jednakże jest pewien wyjątek, w którym nie wszystkie muszą być spełnione.

Zbieg z innym świadczeniem renty rodzinnej

Renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym. Nie występuje taka sytuacja, w której renta rodzinna jest przeliczana na emeryturę.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem, które przysługuje po spełnieniu warunków związanych ze stażem ubezpieczeniowym i tylko w przypadku utraty lub znacznego zmniejszenia zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy zarobkowej.

REKLAMA

Dzień wolny za Boże Narodzenie

Jeśli święto, które jest ustawowo dniem wolnym od pracy wypada w sobotę lub w inny dzień wolny od pracy, pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom ten dzień.
Obowiązek udzielania dnia wolnego ma każdy pracodawca, niezależnie ilu pracowników zatrudnia.

Zakończenie sporu między pracownikiem a pracodawcą - ugoda

Zasadą jest ugodowe rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pomocą w tym jest możliwość utworzenia komisji pojednawczych z zakładach pracy.

Kto może być przewodniczącym komisji pojednawczej

Na czele komisji pojednawczej, mającej na celu doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu między pracodawcą a pracownikiem, stoi przewodniczący komisji.

Kto nie może wchodzić w skład komisji pojednawczej

O składzie komisji decyduje pracodawca wraz z podmiotami, z którymi współdziała w tym celu. Co do zasady mają oni swobodę w wybieraniu członków komisji pojednawczej. Jednak kodeks pracy wprowadza pewne zasadne ograniczenia.

REKLAMA

Postępowanie pojednawcze na wniosek pracownika

Postępowanie przed komisją może rozpocząć się jedynie na wniosek pracownika. Uprawnień takich nie ma pracodawca.

Działanie komisji pojednawczej

Ugodowe załatwienie sporu ze stosunku pracy pozwoli na szybsze, mniej kosztowne i efektywniejsze załatwienie konfliktu. Pracownik i pracodawca powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

Komisja pojednawcza art. 245 k.p.

Komisja pojednawcza może zostać utworzona u każdego pracodawcy, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej czy liczby zatrudnianych pracowników.Komisja pojednawcza może zostać utworzona u każdego pracodawcy, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej czy liczby zatrudnianych pracowników.

Dochodzenie przez pracownika roszczeń na drodze sądowej

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP każdy ma do rozstrzygnięcia sprawy w drodze sprawiedliwego i jawnego procesu. Zasadę tę określa się mianem prawa do sądu.

Polubowne załatwienie sporu w pracy

Wszelkie powstałe konflikty wynikające ze stosunku pracy powinny zakończyć się ugodą pracodawcy z pracownikiem. Ugoda zawarta między tymi osobami jest umową cywilnoprawną, której podstawą jest uchylenie niepewności co do roszczeń lub zażegnanie powstałego lub mogącego powstać sporu.

Koniec postępowania przed komisją pojednawczą

Komisja pojednawcza powoływana jest w celu ugodowego zakończenia sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zwolnionej ciężarnej pomoże prawo wspólnotowe

Pracownice w ciąży, z którymi rozwiązano stosunek pracy powinny korzystać ze skutecznej ochrony sądowej praw przysługujących im na mocy prawa wspólnotowego.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Instytucja wypowiedzenia umowy o pracę polega na jednostronnym oświadczeniu woli w formie pisemnej. Stosunek pracy zostaje wówczas rozwiązany po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony musi nastąpić wraz ze wskazaniem rzeczywistych i realnych przyczyn tego wypowiedzenia. Ponadto przyczyny te nie mogą stać w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad prawa pracy, czyli zasadą niedyskryminacji, która w szczególności odnosi się do wieku i płci pracownika.

Umowa o pracę w języku obcym

W ostatnim czasie weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej ustawy o języku polskim.

Zasady przyznawania „wynagrodzenia urlopowego”

W dniu 3 listopada 2009 roku weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Notatki pracownika a ewidencja czasu pracy

Pracownik walczący z nierzetelnym pracodawcą źle prowadzącym ewidencję czasu pracy może przed sądem powoływać się na swoje notatki.

Dłuższy urlop macierzyński

Od nowego roku 2009 roku urlop macierzyński został wydłużony. Urlopy ojcowskie, które przewidział Ustawodawca zaczną obowiązywać w 2010 roku.

Czas pracy dostosowany do potrzeb rodziny

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami pracownik opiekujący się dzieckiem będzie mógł żądać ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Urlop na warunkach macierzyńskiego

Do prawa pracy wprowadzono zwiększony wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Również urlop w przypadku adopcji, czy przyjęcia do rodziny zastępczej wydłuży się.

Wzory umów

Wzory umów z zakresu prawa pracy

REKLAMA