reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Inne

Inne

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą

Aktualizacja: 13.05.2011

Szczególnym uprawnieniem związków zawodowych jest możliwość wdania się z pracodawcą w spór zbiorowy. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. »

Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć

Aktualizacja: 02.05.2011

Kwestia ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia pracownika zamierzającego sądownie dochodzić roszczeń w związku z naruszeniem przez pracodawcę zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. »

Wezwanie do sądu a absencja w pracy

Aktualizacja: 27.04.2011

Wezwania do sądu skutkują koniecznością stawienia się w dzień roboczy. Jak przedstawia się ta kwestia z punktu widzenia relacji pracodawca - pracownik? Czy pracodawca ma prawo nie zapłacić nam za dzień nieobecności w pracy spowodowany koniecznością stawienia się na wezwanie Sądu oddalonego od miejsca zamieszkania? »

Świadectwo pracy

Aktualizacja: 22.04.2011

Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika. W dokumencie tym są zawarte nieodzowne informacje o podwładnym przydatne dla kolejnego pracodawcy. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. »

Odprawa pośmiertna

Aktualizacja: 16.04.2011

Rodzina pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy, ma prawo do odprawy pośmiertnej. Kwestie odprawy reguluje Kodeks pracy. Odprawa przysługuje niezależnie od tego na jakiej podstawie pracownik nawiązał stosunek pracy, w jakim wymiarze ani okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy przed śmiercią. »

Praca w godzinach nadliczbowych

Aktualizacja: 13.04.2011

Praca, którą pracownik wykonuje poza obowiązującymi go normami czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za takową pracę przysługuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Reguluje to kodeks pracy. »

Kontrola pracowników a zmiany w ochronie danych osobowych

Aktualizacja: 21.03.2011

Generalny inspektor danych osobowych może kierować do firm wystąpienia ze wskazówkami, jak należy stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wystąpienia GIODO będą miały wpływ na zakres i sposób kontroli przeprowadzanych przez pracodawców. »

Prawo do oddzielnego wynagrodzenia a pracę w warunkach nadliczbowych.

Aktualizacja: 15.02.2011

Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, przy czym praca taka jest dopuszczalna między innymi w razie "szczególnych potrzeb pracodawcy"- wynika z art.133 § 1 Kodeksu Pracy. »

Usługa pracy tymczasowej a korzyści z niej

Aktualizacja: 03.02.2011

Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w określanych branżach, czy na określone rodzaje stanowisk, przestaje być konieczne. To, że pracownicy produkcyjni często zatrudniani są przez zewnętrzne agencje pracy tymczasowej, a następnie w okresach wzmożonej produkcji oddelegowywani do danej firmy, raczej nikogo już nie zaskakuje. »

Dowód ustania stosunku pracy, albo wstrzymanie emerytury

Aktualizacja: 07.01.2011

Aby zachować prawo do świadczeń emerytalnych według nowych przepisów emeryci zobowiązani są przedstawić w ZUS świadectwo pracy albo zaświadczenie z firmy o tym, że rozwiązali stosunek pracy. »

Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy

Aktualizacja: 17.12.2010

Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia od 2011 będzie uznawane za święto państwowe. Oznacza to dla pracowników i pracodawców kolejny dzień wolny od pracy. »

Forma prawna układu zbiorowego pracy

Aktualizacja: 13.12.2010

Układ zbiorowy pracy zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony. W układzie ustala się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron układu. »

Natychmiastowe rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Aktualizacja: 13.12.2010

Czy możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie układu zbiorowego pracy przez oświadczenie woli jednej ze stron układu? »

Prawo do odpoczynku pracownika

Aktualizacja: 13.12.2010

Zgodnie z art. 132 § 1 kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. »

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Aktualizacja: 03.12.2010

Czy w przypadku , kiedy pracownikowi skrócono okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie w związku z zaistniałym zdarzeniem przysługiwało mu wynagrodzenie? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama