reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Postępowanie sądowe

Zabezpieczenie dowodów w sprawie

Aktualizacja: 25.03.2012

Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione. »

Terminy w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 12.05.2016

Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi i umownymi. Wywołują one różne skutki procesowe. »

Zmiany w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Aktualizacja: 22.08.2011

Odszkodowania za szkody związane z prawomocnym orzeczeniem sądowym będą inaczej dochodzone w zależności od rodzaju skarżonego orzeczenia. Sejm przyjął w czwartek (10 czerwca) nowelizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w tym przedmiocie. »

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 22.08.2011

Skarga kasacyjna to środek zaskarżenia przysługujący stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd II instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy. »

Wstrzymanie wykonania orzeczeń sądu II instancji

Aktualizacja: 22.08.2011

Wyrok sądu II instancji uprawomocnia się dopiero z upływem terminu wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrok ten jest jednak w zasadzie natychmiast wykonalny. Pozwany może jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania takiego wyroku. »

Doręczenie zastępcze

Aktualizacja: 22.08.2011

Co do zasady przesyłki sądowe powinny być doręczane do rąk adresata. Taki bowiem sposób doręczenia daje największą pewność, że strona o czynności została właściwie i na czas zawiadomiona. Nie zawsze jednak takie doręczenie jest możliwe. Kodeks postępowania cywilnego w takim wypadku posługuje się pojęciem doręczenia zastępczego. Co przez to należy rozumieć? »

Cofnięcie pozwu

Aktualizacja: 22.08.2011

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem jest połączone zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku »

Jak reagować na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia?

Aktualizacja: 25.03.2012

Jeżeli orzeczenie w danej sprawie nosi znamiona niezgodności z prawem, warto je zanegować na drodze sądowej. Sprawdź jak to zrobić! »

Zarzuty i sprzeciw- jako środki zaskarżenia

Aktualizacja: 25.03.2012

W zależności od tego w jakim postępowaniu, upominawczym czy nakazowym, został wydany nakaz zapłaty, zróżnicowane są także środki jego zaskarżenia. »

Apelacja – jak wnieść i kiedy przysługuje

Aktualizacja: 15.03.2013

Apelacja jest środkiem prawnym służącym odwołaniu się od wyroku sądu I instancji, w przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Zobacz jakie wymogi formalne są przewidziane dla jej wniesienia! »

Od 1 lipca protokoły elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 22.08.2011

Od 1 lipca protokoły elektroniczne mają być powszechnie stosowane w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych. Do 2012 r. zmiany obejmą wszystkie sądy w Polsce. »

Żądanie wznowienia postępowania

Aktualizacja: 25.03.2012

Jeżeli w sprawie zapadł prawomocny wyrok można żądać wznowienia postępowania z przyczyn wymienionych enumeratywnie w kodeksie postępowania cywilnego. »

Przypozwanie

Aktualizacja: 25.03.2012

Instytucja przypozwania występuje jeżeli w przypadku niekorzystnego dla danego podmiotu rozstrzygnięcia przysługiwałoby mu roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem. W takiej sytuacji można zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. »

Postępowanie pojednawcze między pracodawcą i pracownikiem

Aktualizacja: 25.03.2012

Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. W tym celu mogą być powoływane komisje pojednawcze mające rozstrzygać o roszczeniach pracowników ze stosunku pracy. »

Wartość przedmiotu sporu- jak ją prawidłowo określić?

Aktualizacja: 25.03.2012

Kwota pieniężna podana w pozwie stanowi wartość przedmiotu sporu. Jej prawidłowe określenie może nastręczać wielu komplikacji. Warto mieć zatem obraz tego, jak w należyty sposób obliczyć sumę roszczenia! »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama