Kategorie

Postępowanie sądowe

22 sie 2021
18 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej

W sytuacji, gdy pomimo umowy przedwstępnej druga strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, można skierować sprawę na drogę sądową. Przy spełnieniu określonych warunków orzeczenie sądu zastąpi oświadczenie opornego kontrahenta.

Pierwsza wizyta w sądzie

Stres związany z rozprawą z pewnością można zmniejszyć wiedząc w jaki sposób poruszać się po sądzie będąc tam po raz pierwszy. Warto jest też wiedzieć, jak należy zachowywać się w trakcie rozprawy.

Jak sformułować pozew

Pokrzywdzony konsument często nie ma wyboru i musi ze swoim roszczeniem udać się po ochronę do sądu. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jak poprawnie napisać pozew.

Uzyskiwanie odpisu dokumentów sądowych

W celu uzyskania uwierzytelnionego odpisu dokumentu potrzebnego nam do udowodnienia swego prawa musimy sporządzić i opłacić wniosek o jego wydanie.

Darmowe usługi notarialne

Tak samo jak można być zwolnionym od kosztów sądowych, istnieje możliwość starania się o zwolnienie z kosztów notarialnych. Niewiele osób korzysta z takiej możliwości, gdyż nie wszyscy o tym wiedzą. Jednak ta możliwość jest przewidziana w ustawie Prawo o notariacie.

Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym

Obowiązek załatwiania wszystkich spraw w formie pisemnej nakłada na urzędy prawo. Kodeks postępowania administracyjnego jasno stanowi, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.

Doręczenie zastępcze

Problem doręczania pism, a raczej unikania ich odbierania i uchylania się w ten sposób od ewentualnych konsekwencji był dla administracji państwowej szczególnie uciążliwy. Stąd w 2005 roku miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadziła tzw. doręczenie zastępcze. Czym ono jest?

Przebieg rozprawy-krok po kroku

Dla wielu osób wizyta w sądzie nie kojarzy się najlepiej, nie wiedzą czego się spodziewać, jaki przebieg ma rozprawa i jakie pytania mogą paść podczas przesłuchania.

Czym jest sąd grodzki?

Sąd grodzki jest wydziałem sądu rejonowego. Może być utworzony w jego siedzibie, lub poza nią, jako wydział zamiejscowy.

Co zrobić z korespondencja z sądu?

Unikanie odbierania korespondencji z sądu może skończyć się przegraną sprawą. Prawo przewiduje sytuacje, w których pisma sądowe uznaje się za doręczone pomimo niedostarczenia ich bezpośrednio adresatowi. Lepiej też przyjść na rozprawę. Nieobecność na niej może zakończyć się wydaniem niekorzystnego wyroku.

Przesłuchanie osoby kalekiej lub chorej

Czy osoba niepełnosprawna, mająca problemy z poruszaniem się, ma obowiązek stawić się w sądzie, jeżeli została powołana na świadka?

Kara za niewłaściwy ubiór w sądzie

Żaden przepis nie nakłada obowiązku właściwego doboru stroju przed sądem, jednak sędzia może upomnieć osobę, która swoim strojem wykazuje brak szacunku do reprezentantów wymiaru sprawiedliwości.

Odmowa odpowiedzi na konkretne pytanie

Zeznając przed sądem w charakterze świadka możemy odmówić odpowiedzi na zadane pytanie.

Kiedy mogę odmówić składania zeznań?

Decyzja o powołaniu na świadka należy do sądu. Sąd może powołać osobę wskazaną przez jedną ze stron procesu, lub wezwać ją z urzędu, czyli bez żadnego wniosku strony.

Kiedy w sądzie muszę mieć adwokata?

Nie zawsze musimy mieć adwokata, aby reprezentował nas w sądzie, jednak wymóg zatrudnienia profesjonalnego prawnika pojawia się na pewnym etapie postępowania przed sądem.

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu-kto może złożyć wniosek

Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.