| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Postępowanie sądowe

Na ławie oskarżonych można stracić nie tylko wolność

Aktualizacja: 24.08.2011

Oskarżeni żyją w permanentnym stresie. Psycholodzy i eksperci prawa są zgodni - postępowanie sądowe, bez względu na jego ostateczny wynik, odciska ogromne piętno na psychice osoby, która zasiada na ławie oskarżonych. »

Czy można ścigać Facebook przed sądem za jego działania?

Aktualizacja: 21.07.2011

Co do zasady, w przypadku wszelkich umów, gdy obie strony mają miejsce zamieszkania, pobytu lub siedzibę w Polsce sprawa podlega jurysdykcji polskiej. Oznacza to, że do konkretnej sprawy mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, a roszczeń dochodzić można przed polskimi sądami. »

Kamery na salach sądowych

Aktualizacja: 28.07.2011

Od listopada 2011 roku rozprawy w Sądach Okręgowych i Apelacyjnych będą nagrywane. Zakres rejestrowanych spraw na razie będzie dotyczyć wyłącznie spraw cywilnych. »

Ustalenie drogi koniecznej przez sąd

Aktualizacja: 20.06.2011

Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. »

Skutki prawa do odmowy zeznań w postępowaniu karnym

Aktualizacja: 03.06.2011

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego - osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Definicja osoby najbliższej została zawarta w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem - osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. »

Doręczenie zastępcze w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 01.06.2011

Co do zasady doręczenie powinno odbywać się do rąk własnych lub do rąk pełnomocnika do doręczeń. Doręczenie następuje w mieszkaniu, miejscu pracy, lub tam gdzie się adresata dostanie. Co w przypadku gdy doręczający nie zastanie adresata w żadnym z tych miejsc? Czy doręczenie jest skuteczne? »

Doręczyciel zamiast listonosza

Aktualizacja: 31.05.2011

Od dnia 31 maja 2011 roku osobą upoważnioną do doręczania pism z sądu ma być specjalnie powołana do tego celu służba doręczeniowa. Ta nowa funkcja w znacznej mierze ma przyspieszyć postępowanie. »

Planowane zmiany w procedurze cywilnej

Aktualizacja: 23.05.2011

Celem przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie kodeksu postępowania cywilnego jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania procesowego oraz wzmocnienie systemu egzekucji. »

Dopuszczalność uzupełniania i zmiany zeznań

Aktualizacja: 18.05.2011

Jeżeli występujemy w procesie jako świadek jesteśmy zobowiązani mówić prawdę. W większości przypadków zobowiązanie to poparte jest ponadto przysięgą. Za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Co jednak, gdy przypomną nam się okoliczności o których wcześniej nie wspomnieliśmy? »

Uznawanie zagranicznych wyroków

Aktualizacja: 23.05.2011

Zmiana w Kodeksie karnym powoduje iż polskie sądy będą skuteczniej uwzględniały wyroki karne skazujące wydane w innych krajach Unii Europejskiej. Nowelizacja ustaw karnych zmienia między innymi również zasady dotyczące wyroków łącznych. »

Obowiązek stawiennictwa w sądzie

Aktualizacja: 23.05.2011

W jakich okolicznościach pismo z sądu obliguje nas do stawienia się w sądzie? Jest to uzależnione od naszego statusu w procesie. W zależności od pozostawania oskarżonym, świadkiem czy pokrzywdzonym jak również charakteru otrzymanego pisma będziemy odpowiednio obowiązani do uczestniczenia w procesie. »

Wznowienie postępowania cywilnego

Aktualizacja: 12.05.2011

Generalną zasadą jest, że prawomocny wyrok kończy postępowanie w sprawie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jednak sytuację nadzwyczajną, w której można wzruszyć prawomocne orzeczenie sądu – wznowienie postępowania. Dlatego też często określa się skargę o wznowienie postępowania jako nadzwyczajny środek zaskarżenia (nadzwyczajny środek odwoławczy), służący do wzruszania prawomocnych orzeczeń. »

Apelacja od wyroku skazującego

Aktualizacja: 29.04.2011

Kodeks postępowania karnego przewiduje dwa tryby wydania wyroku skazującego na warunkach ustalonych z oskarżonym. Zgodnie z art. 335 kpk prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy. »

Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia poręczenia majątkowego

Aktualizacja: 18.04.2011

Postanowienie Sądu odmawiające uwzględnienia wniosku oskarżonego o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego podlega zgodnie z ogólną zasadą zaskarżeniu. »

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 15.04.2011

Pełnomocnictwo procesowe to umocowanie do działania w cudzym imieniu. Umożliwia stronom bądź uczestnikom postępowania, upoważnienie osób posiadających wiedzę profesjonalną do zastępowania ich przed sądem. Ma to znaczenie przyspieszające i usprawniające postępowanie. Jaka powinna być treść pełnomocnictwa aby właściwie umocować pełnomocnika? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »