reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Postępowanie sądowe

Rozstrzygnięcie sądu w postępowaniu uproszczonym

Aktualizacja: 25.03.2012

Postępowanie uproszczone umożliwia załatwianie spraw drobnych i prostych szybko, w postępowaniu odformalizowanym i pozbawionym zbędnych komplikacji! »

Przesłuchanie świadków procesie cywilnym

Aktualizacja: 25.03.2012

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie konsekwencje poniosę jeżeli nie stawię się na rozprawę lub czy przysługuje im prawo odmowy zeznań. Zobacz regulacje prawne w tej kwestii! »

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - kiedy przysługuje?

Aktualizacja: 25.03.2012

Referendarze sądowi zatrudnieni w sądach rejonowych i okręgowych są niezależni w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Sprawdź w jakich przypadkach przysługuje Ci skarga na orzeczenia przez nich wydane ! »

Sprostowanie a wykładania wyroku przez sądu-jak się ich domagać?

Aktualizacja: 25.03.2012

Są to instytucje prawa procesowego dające wnioskodawcy przewidziane prawem możliwości ingerencji w wydany wyrok. Zatem w jakim zakresie to czynią? »

Możliwości odtworzenia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki

Aktualizacja: 25.03.2012

Sprawdź co zrobić jeżeli Twój dyplom lub świadectwo zaginął lub uległ zniszczeniu, a nie można uzyskać nowego dokumentu lub jego duplikatu w instytucji, która dokument wystawiła, gdyż te akta zaginęły, zostały zniszczone lub instytucja która je wystawiła została zlikwidowana! »

Pełnomocnik z urzędu - kiedy przysługuje?

Aktualizacja: 25.03.2012

Udział profesjonalnego pełnomocnika w procesie cywilnym ma kluczowe znaczenie, nawet w przypadkach spraw z pozoru mniej skomplikowanych. Warto zastanowić się zatem nad wnioskiem w przedmiotowej sprawie. »

Zasada kontradyktoryjności w procesie cywilnym

Aktualizacja: 08.04.2010

Powód rozpoczynając spór w sądzie ma prawo przedstawiać wszelkie twierdzenia i zarzuty dotyczące jego sprawy. Musi tym samym wykazać, że to on ma rację. »

Orzeczenia sądów zagranicznych

Aktualizacja: 01.04.2010

Wykonanie zagranicznego orzeczenia ma z reguły większe znaczenie od uznania takiego orzeczenia. Wykonanie bowiem wymaga dodatkowo działań organów egzekucyjnych państwa stwierdzającego wykonalność. »

Wyłączenie sędziego

Aktualizacja: 23.03.2010

Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. »

Wyjawienie majątku dłużnika

Aktualizacja: 23.03.2010

W doktrynie panuje pogląd, że wyjawienie majątku jest pomocniczym sposobem egzekucji, który nie prowadzi bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela, lecz stwarza tylko warunki do przeprowadzenia egzekucji dla zaspokojenia wierzyciela. »

Wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Aktualizacja: 23.03.2010

Zasadą jest, że sąd wydaje wierzycielowi tylko jeden tytuł wykonawczy, który podlega wykonaniu. Dlatego też wierzyciel powinien objąć go szczególną troską i chronić przed zagubieniem. Jeśli jednak mimo wszystko dokument urzędowy zaginie – można strać się w sądzie o wydanie tytułu zamiast utraconego. »

Właściwość sądu

Aktualizacja: 23.03.2010

Rozróżniamy trzy rodzaje właściwości sądowej: 1) Właściwość miejscową 2) Właściwość rzeczowa 3) Właściwość funkcjonalna »

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Aktualizacja: 23.03.2010

Zgodnie z art. 206 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jakie daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. »

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Aktualizacja: 23.03.2010

Środkiem zaskarżenia wyroku zaocznego jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć w terminie tygodnia od doręczenia mu odpisu wyroku zaocznego sprzeciw. »

Sprostowanie wyroku

Aktualizacja: 23.03.2010

Zgodnie z art. 350 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku (jak również w nakazie zapłaty) swoje pomyłki. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama