| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Postępowanie sądowe

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Aktualizacja: 18.03.2010

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Należy jednak podkreślić, że nie jest to typowe zabezpieczenie majątkowe. Służy ono bowiem, jedynie ułatwieniu i przyspieszeniu procedury sądowego egzekwowania należności wierzyciela. »

Ochrona posiadania

Aktualizacja: 11.03.2010

Zgodnie z art. 344 kodeksu cywilnego przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. »

Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 16.03.2010

Czy w toku postępowania cywilnego sąd może dokonać odmiennych ustaleń odnośnie winy sprawcy szkody lub stwierdzić przyczynienie się poszkodowanego i w ten sposób oddalić lub obniżyć roszczenie odszkodowawcze? »

Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu nakładów

Aktualizacja: 11.03.2010

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów (art. 226 kc) zależą zarówno od tego z jakimi nakładami mamy do czynienia jak również od tego czy posiadacz rzeczy jest w dobrej, czy też w złej wierze. »

Kaucja aktoryczna

Aktualizacja: 16.03.2010

Kaucja aktoryczna jest to kaucja pieniężna, którą powód cudzoziemiec obowiązany jest na żądanie pozwanego złożyć na zabezpieczenie kosztów procesu. Obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu obciąża powoda. »

Interwencja uboczna

Aktualizacja: 16.03.2010

Interwencję uboczną można określić jako aktywną formę udziału osoby trzeciej w procesie cywilnym. Wyraża się ona w tym, że osoba która ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron procesu, może w każdym stanie sprawy aż do końca postępowania w II instancji przyłączyć się do strony procesu. »

Czy można zaskarżyć przekazanie sprawy do innego wydziału

Aktualizacja: 16.03.2010

W ramach wstępnej kontroli wniesionego pozwu przewodniczący wydziału bada m.in., który wydział danego sądu jest właściwy do rozpoznania danej sprawy. Czy przekazanie sprawy do innego wydziału niż to strona wskazała w pozwie można zaskarżyć? »

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 16.03.2010

Apelacja jest to środek odwoławczy przysługujący od wyroków sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznanie sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego orzekającego jako sąd pierwszej instancji – sąd apelacyjny. »

Doręczenie zastępcze

Aktualizacja: 11.03.2010

Problem doręczania pism, a raczej unikania ich odbierania i uchylania się w ten sposób od ewentualnych konsekwencji był dla administracji państwowej szczególnie uciążliwy. Stąd w 2005 roku miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadziła tzw. doręczenie zastępcze. Czym ono jest? »

Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym

Aktualizacja: 11.03.2010

Obowiązek załatwiania wszystkich spraw w formie pisemnej nakłada na urzędy prawo. Kodeks postępowania administracyjnego jasno stanowi, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. »

Udzielenie darowizny po wizycie u psychiatry

Aktualizacja: 04.03.2010

Aby uniknąć sytuacji, w której zarzuca się obdarowanemu, iż otrzymał darowiznę od osoby niedysponującej pełnią władz umysłowych, można udać się do psychiatry. »

Pierwsza wizyta w sądzie

Aktualizacja: 18.02.2010

Stres związany z rozprawą z pewnością można zmniejszyć wiedząc w jaki sposób poruszać się po sądzie będąc tam po raz pierwszy. Warto jest też wiedzieć, jak należy zachowywać się w trakcie rozprawy. »

Darmowe usługi notarialne

Aktualizacja: 04.02.2010

Tak samo jak można być zwolnionym od kosztów sądowych, istnieje możliwość starania się o zwolnienie z kosztów notarialnych. Niewiele osób korzysta z takiej możliwości, gdyż nie wszyscy o tym wiedzą. Jednak ta możliwość jest przewidziana w ustawie Prawo o notariacie. »

Uzyskiwanie odpisu dokumentów sądowych

Aktualizacja: 04.02.2010

W celu uzyskania uwierzytelnionego odpisu dokumentu potrzebnego nam do udowodnienia swego prawa musimy sporządzić i opłacić wniosek o jego wydanie. »

Kara za niewłaściwy ubiór w sądzie

Aktualizacja: 04.11.2009

Żaden przepis nie nakłada obowiązku właściwego doboru stroju przed sądem, jednak sędzia może upomnieć osobę, która swoim strojem wykazuje brak szacunku do reprezentantów wymiaru sprawiedliwości. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »