| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Darowizny > Darowizna samochodu > Jak napisać umowę darowizny samochodu?

Jak napisać umowę darowizny samochodu?

Co zawrzeć w umowie darowizny samochodu? Zobacz nasz bezpłatny wzór.

Zgodnie z art. 890 ustawy Kodeks cywilny:

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

299,00 złKodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki

Powyższe oznacza, że nawet jeśli strony spiszą umowę darowizny samochodu na piśmie, to jest ona ważna pod warunkiem gdy umowa została wykonana, tj. gdy przedmiot darowizny został wydany przez darczyńcę i przyjęty przez obdarowanego.

Zobacz również serwis: Umowa darowizny

W umowie darowizny:
1)  po pierwsze należy oznaczyć strony oraz miejsce zawarcia umowy oraz datę, np.

UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ............................... w ...............................pomiędzy
............................... zam. w ......................................, ul. ...............................,
legitymującym się ...............................,
zwanym w umowie Darczyńcą
a
............................... zam. w ....................................., ul. ...............................,
legitymującym się ...............................,
zwanym w umowie Obdarowanym,
następującej treści:
...........................

2) Oznaczyć przedmiot umowy, wartość przedmiotu będącego przedmiotem darowizny, czy przedmiot darowizny został wydany jeśli tak to kiedy, a jeśli nie to termin do jakiego ma zostać wydany np.

§ 1
Przedmiotem darowizny jest pojazd mechaniczny – samochód  marki………., rok produkcji ................., nr silnika ........................., nr podwozia ........................., o mocy ............................., nr rejestracji .........................
§ 2
1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
§ 3
Wartość rynkowa przedmiotu darowizny strony ustalają na kwotę ............................. zł (słownie: .........................).
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie przedmiot darowizny określony w § 1 niniejszej umowy, Obdarowany zaś wymienioną darowiznę przyjmuje.
§ 5
1. Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny w terminie .................... od zawarcia niniejszej umowy na swoje nazwisko.
2. Wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny od daty zawarcia niniejszej umowy będą obciążać Obdarowanego.
§ 6
Wydanie przedmiotu umowy między stronami już nastąpiło przed datą zawarcia umowy.

3) przepisy końcowe umowy np. uregulowanie sądu właściwego dla  rozstrzygnięcia ewentualnego sporu oraz podpisy stron umowy pod tekstem umowy. Jeśli umowa liczy kilka stron, to każda ze stron powinna być zaparafowana przez strony.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8
Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygnie właściwy sąd dla miejsca zamieszkania Darczyńcy.
§ 9
Umowę sporządzono w ............... jednobrzmiących egzemplarzach, po ............... dla każdej ze stron.

Darczyńca                                               Obdarowany

Zobacz również: W jaki sposób dokonać darowizny samochodu?

avatar

2013-10-28 10:57 Zgłoś

na pewno jak się ma już gotowy wzór sprawa jest znacznie prostsza, nie trzeba się zastanawiać nad tym, co w takiej umowie powinno być zawarte.

avatar

2013-10-28 10:53 Zgłoś

na pewno dobrze jest takie umowy zawierać, jeśli coś jest uregulowane prawnie, na pewno w przyszłości będziemy mogli uniknąć wielu nieprzyjemnych rzeczy.

avatar

2013-10-14 08:00 Zgłoś

a nie prościej w takich sytuacjach byłoby skorzystać z gotowego wzoru umowy, żeby wiedzieć co powinno się w niej znaleźć, żeby się nie okazało, że coś zostanie pominięte, że coś się w niej nie znajdzie. A jak ktoś będzie szukał gotowego wzoru śmiało może zajrzeć tutaj http://www.szybkieumowy.pl/

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP31
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem Infor.pl »