| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. W ramach umowy agent zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami dającego zlecenie.

Umowa agencyjna

Zawarta w dniu ............................ (data zawarcia umowy) w ............................  (miejscowość) pomiędzy:

  1.  …………………………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ……………......................... (miejscowość) przy ul………......................…. (nazwa ulicy i numer domu), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………….. (nazwa działalności gospodarczej)  REGON  …….......….. ; NIP…………..........., reprezentowanym przez: .............................., zwanym dalej DAJĄCYM ZLECENIE,
  2. . …………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ………………….. (miejscowość) przy ul ………………………. (nazwa ulicy i numer domu) REGON ………….. ; NIP …………, zwanym dalej AGENTEM.

§ 1

1. Dający zlecenie zleca, a Agent zobowiązuje się do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (określenie czynności jakie ma wykonywać agent)

2. W celu realizacji umowy dający zlecenie odda Agentowi ……………………………………………………………………………………………………………………… (określenie środków jakie otrzyma agent)

§ 2

Agent zobowiązany jest do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Tytułem wynagrodzenia Agent otrzyma prowizję w wysokości ………. procent wartości……………………………………………………………………….. Strony dokonywać będą rozliczeń na podstawie …………….......……..zestawienia zawartych umów.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres ……………….....……….

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                      AGENT:                                                                  DAJĄCY ZLECENIE:

                                   ………………………………                                              ………………………………

Pobierz wzór: Umowa agencyjna

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK