Kategorie

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu.

Dziennik Ustaw