Kategorie

Dziennik Ustaw

Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1922-09-20
  • Data wejścia w życie: 1922-09-20
  • Data obowiązywania: 1922-09-20
  • Z mocą od: 1922-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw