Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewic.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1922-09-20
  • Data wejścia w życie: 1923-01-01
  • Data obowiązywania: 1923-01-01
  • Z mocą od: 1923-01-01

Dziennik Ustaw