Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w sprawie zniesienia czwartej klasy dodatku drożyźnianego.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1922-09-20
  • Data wejścia w życie: 1922-09-20
  • Data obowiązywania: 1922-09-20
  • Z mocą od: 1922-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw