Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 września 1922 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1922-09-20
  • Data wejścia w życie: 1923-01-01
  • Data obowiązywania: 1923-01-01
  • Z mocą od: 1923-01-01
  • Dokument traci ważność: 1923-01-18

Dziennik Ustaw