REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1993 nr 34 poz. 154

USTAWA

z dnia 19 lutego 1993 r.

o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Znakami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) orły wojskowe:

a) orzeł wojsk lądowych,

b) orzeł lotnictwa wojskowego,

c) orzeł marynarki wojennej,

2) sztandar jednostki wojskowej,

3) znaki marynarki wojennej:

a) bandera wojenna,

b) proporzec marynarki wojennej,

c) znak dowódcy okrętu,

4) znaki lotnictwa wojskowego:

a) szachownica lotnicza,

b) flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych,

5) flagi rodzajów sił zbrojnych:

a) flaga wojsk lądowych,

b) flaga wojsk lotniczych i obrony powietrznej,

c) flaga marynarki wojennej.

2. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą być także używane inne znaki, nie wymienione w ust. 1, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 2. [Znaki używane wyłącznie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
1. Znaki, o których mowa w art. 1, są używane wyłącznie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Znaki wzorowane na znakach, o których mowa w art. 1, mogą być używane poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

3. Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach dla godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. [Zasady używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
Minister Obrony Narodowej określa szczegółowe zasady używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 2

Orły wojskowe

Art. 4. [Kształt orłów wojskowych]

Orłami wojskowymi są orły ukształtowane przez tradycję siły zbrojnej narodowej.
Art. 5. [Orzeł wojsk lądowych]
1. Orłem wojsk lądowych jest orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek.

2. Wzór orła wojsk lądowych zawiera załącznik nr 1.

Art. 6. [Orzeł lotnictwa wojskowego]
1. Orłem lotnictwa wojskowego jest orzeł określony w art. 5, otoczony stylizowanymi skrzydłami husarskimi.

2. Wzór orła lotnictwa wojskowego zawiera załącznik nr 2.

Art. 7. [Orzeł marynarki wojennej]
1. Orłem marynarki wojennej jest orzeł określony w art. 5, z umieszczoną na tarczy amazonek koloru niebieskiego złotą kotwicą i liną zwiniętą w kształcie litery „S”.

2. Wzór orła marynarki wojennej zawiera załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ 3

Sztandar jednostki wojskowej

Art. 8. [Sztandar]

1. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.

2. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.

3. W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.

Art. 9. [Prawo posiadania sztandaru]
1. Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz szkołom wojskowym.

2. Jednostką liniową jest, w rozumieniu ustawy, samodzielna jednostka organizacyjna zdolna do prowadzenia walki zbrojnej lub zabezpieczenia bojowego działań.

Art. 10. [Nadanie sztandaru jednostce wojskowej]
1. Sztandar nadaje jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

2. Sztandar wraz z aktem nadania wręcza jednostce wojskowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub, w jego imieniu, Minister Obrony Narodowej bądź ich przedstawiciel.

3. Wręczenie sztandaru odbywa się w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym.

Art. 11. [Ufundowanie sztandaru]
1. Sztandar - za zgodą Ministra Obrony Narodowej - może być ufundowany.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

Art. 12. [Miejsce umieszczenia sztandaru]
Sztandar znajduje się stale w jednostce wojskowej, a w czasie walki - w rejonie działań bojowych jednostki.
Art. 13. [Elementy sztandaru]
Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
Art. 14. [Płat sztandaru]
1. Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

2. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach numer jednostki wojskowej, a w razie braku numeru - inicjały jej nazwy, haftowane złotym szychem. Wzór strony głównej płata sztandaru zawierają załączniki nr 4 i 4a.

3. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach mogą być umieszczone - za zgodą Ministra Obrony Narodowej - herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki wojskowej oraz emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru zawierają załączniki nr 5 i 5a.

Art. 15. [Głowica sztandaru]
1. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

2. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczony numer jednostki wojskowej lub jej inicjały. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

3. Wzór głowicy sztandaru zawierają załączniki nr 6 i 6a.

Art. 16. [Drzewce sztandaru]
1. Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego.

2. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe.

Art. 17. [Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej]
1. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

2. Na sztandarach jednostek wojskowych odznaczonych orderami wojennymi umieszcza się pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej szarfy ze wstęg tych orderów.

ROZDZIAŁ 4

Znaki marynarki wojennej

Art. 18. [Bandera]

1. Bandera symbolizuje tradycje marynarki wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu.

2. Bandera podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Bandera przysługuje jednostce pływającej od wcielenia w skład marynarki wojennej do skreślenia z jej składu.

Art. 19. [Bandera wojenna]
1. Banderą wojenną jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 1:2,1. Głębokość wcięcia pomiędzy językami jest równa połowie szerokości płata. Stosunek wysokości godła do szerokości płata wynosi 2:5.

3. Wzór bandery wojennej zawiera załącznik nr 7.

Art. 20. [Proporzec marynarki wojennej]
1. Proporzec marynarki wojennej, jako symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego załogi okrętu, nawiązuje do szczytnych dziejów i tradycji oręża polskiego na morzu.

2. Proporcem marynarki wojennej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Pośrodku płata jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym - białego. Pośrodku krzyża, w kręgu czerwonym, jest umieszczone zbrojne ramię. Stosunek wysokości krzyża do szerokości płata wynosi 4:5.

3. Wzór proporca marynarki wojennej zawiera załącznik nr 8.

Art. 21. [Znak dowódcy okrętu]
1. Znak dowódcy okrętu symbolizuje tradycje marynarki wojennej oraz oznacza, że okręt jest dowodzony przez oficera marynarki wojennej i znajduje się w kampanii.

2. Znakiem dowódcy okrętu jest wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończona dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Przy przednim liku jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym - białego. Stosunek szerokości wstęgi do jej długości wynosi 1:25. Stosunek wcięcia do długości wstęgi 1:3. Stosunek wysokości krzyża do szerokości wstęgi wynosi 4:5.

3. Wzór znaku dowódcy okrętu zawiera załącznik nr 9.

ROZDZIAŁ 5

Znaki lotnictwa wojskowego

Art. 22. [Znak wojskowych statków powietrznych]

1. Znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach. Stosunek szerokości skraju do długości krawędzi pola szachownicy lotniczej wynosi 1:5.

2. Wzór szachownicy lotniczej zawiera załącznik nr 10.

Art. 23. [Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych]
1. Flagą lotnisk (lądowisk) wojskowych jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza.

2. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8. Stosunek wysokości godła i szachownicy lotniczej do szerokości flagi wynosi 2:5.

3. Wzór flagi lotnisk (lądowisk) wojskowych zawiera załącznik nr 11.

ROZDZIAŁ 6

Flagi rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 24. [Flagi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

Flagi rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są ich znakami honorowymi, podnoszonymi w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych, należących do danego rodzaju sił zbrojnych.
Art. 25. [Elementy flagi rodzaju sił zbrojnych]
1. Flagą rodzaju sił zbrojnych jest prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 1:2,1.

2. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek orła wojskowego, właściwy dla danego rodzaju sił zbrojnych.

3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12-14.

ROZDZIAŁ 7

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art. 26. [Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej]

Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej, określone w ustawie, przysługują Ministrowi Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do podporządkowanych mu jednostek wojskowych; uprawnienia te Minister Spraw Wewnętrznych realizuje w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Art. 27. [Używanie dotychczasowych wzorów znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotychczasowych wzorów mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1995 r.
Art. 28. [Przepisy uchylone]
Traci moc dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 47, poz. 315, z 1959 r. Nr 71, poz. 447 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178).
Art. 29. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Załącznik do ustawy z dnia 19 lutego 1993 (poz. 154)

Załącznik 1. [ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH]

Załącznik nr 1

ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH

ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH

 

infoRgrafika

 

Załącznik 2. [ORZEŁ LOTNICTWA WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 2

ORZEŁ LOTNICTWA WOJSKOWEGO

 

infoRgrafika

 

Załącznik 3. [ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH]

Załącznik nr 3

ORZEŁ WOJSK LĄDOWYCH

 

infoRgrafika

 

Załącznik 4. [SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 4

SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

Załącznik 4a. [SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 4a

SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

strona odwrotna

 

Załącznik 5. [SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 5

SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

strona odwrotna

 

Załącznik 5a. [SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 5a

SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

strona główna

 

Załącznik 6. [GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 6

GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

Załącznik 6a. [GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 6a

GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

 

infoRgrafika

 

Załącznik 7. [BANDERA WOJENNA]

Załącznik nr 7

BANDERA WOJENNA

 

infoRgrafika

strona główna

1:2,1

 

infoRgrafika

strona odwrotna

 

Załącznik 8. [PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik nr 8

PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ

 

infoRgrafika

 

 

 

 

strona główna

5:6

 

 

 

infoRgrafika

 

 

 

strona odwrotna

 

 

 

 

 

Załącznik 9. [ZNAK DOWÓDCY OKRĘTU]

Załącznik nr 9

ZNAK DOWÓDCY OKRĘTU

 

infoRgrafika

 

Załącznik 10. [SZACHOWNICA LOTNICZA]

Załącznik nr 10

SZACHOWNICA LOTNICZA

 

infoRgrafika

poziom

 

 

Załącznik 11. [PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik nr 11

PROPORZEC MARYNARKI WOJENNEJ

 

infoRgrafika

 

strona główna

5:8

 

 

 

 

 

 

infoRgrafika

 

 

 

strona odwrotna

 

 

Załącznik 12. [FLAGA WOJSK LĄDOWYCH]

Załącznik nr 12

FLAGA WOJSK LĄDOWYCH

 

infoRgrafika

strona główna

1:2,1

 

 

infoRgrafika

strona odwrotna

 

Załącznik 13. [FLAGA WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ]

Załącznik nr 13

FLAGA WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ

 

infoRgrafika

strona główna

1:2,1

 

 

infoRgrafika

strona odwrotna

 

Załącznik 14. [FLAGA MARYNARKI WOJENNEJ]

Załącznik nr 14

FLAGA MARYNARKI WOJENNEJ

infoRgrafika

strona główna

1:2,1

 

 

infoRgrafika

strona odwrotna

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA