reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 28 marca 1994 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) i norm branżowych (BN) określonych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Polski Komitet Normalizacyjny wyda opinię w sprawie stosowania norm, o których mowa w § 1, po jego powołaniu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. J. Zimowski

Załącznik 1. [WYKAZ POLSKICH NORM I NORM BRANŻOWYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 marca 1994 r. (poz. 174)

WYKAZ POLSKICH NORM I NORM BRANŻOWYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

Poz.

Numer normy PN lub BN

Tytuł normy

1

2

3

 

POLSKIE NORMY

 

1

PN-70B-02852

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

2

PN-82/B-02857

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne

3

PN-69/B-02858

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne 52. Szafki

4

PN-69/B-02859

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydrant wewnętrzny 25

5

PN-76/B-02861

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i badania

6

PN-71/B-02863

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Wymagania

7

PN-71/B-02864

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

8

PN-72/B-02865

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

9

PN-74/B-02866

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie

10

PN-92/B-02868/01

Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej

11

PN-77/C-83602/01

Środki gaśnicze. Proszki gaśnicze. Podział

12

PN-91/C-83602/02

Środki gaśnicze. Proszki gaśnicze. Wymagania

13

PN-77/C-83603/02

Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Podział

14

PN-92/C-83603/20

Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Wymagania

15

PN-92/C-83604/02

Środki gaśnicze. Halony. Wymagania

16

PN-92/C-83605

Środki gaśnicze. Ładunek do wytwarzania piany chemicznej

17

PN-90/C-86100

Broń gazowa. Wymagania i badania

18

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

19

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

20

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

21

PN-84/E-08107

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia i obwody iskrobezpieczne. Wymagania i badania

22

PN-83/E-08110

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Wspólne wymagania i badania

23

PN-85/E-08112

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania i badania

24

PN-72/E-08113

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną piaskową. Ogólne wymagania i badania

25

PN-72/E-08114

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną olejową. Ogólne wymagania i badania

26

PN-83/E-08115

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia o budowie wzmocnionej. Ogólne wymagania i badania

27

PN-83/E-08116

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłony ognioszczelne. Wymagania i badania

28

PN-90/E-08117

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania

29

PN-93/E-08390/11

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne

30

PN-93/E-08390/12

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze. Parametry funkcjonalne i metody badań

31

PN-93/E-08390/13

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe

32

PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania

33

PN-93/E-08390/22

Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania dotyczące czujek

34

PN-93/E-08390/23

Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania dotyczące czujek podczerwieni

35

PN-93/E-08390/24

Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania dotyczące ultradźwiękowych czujek Dopplera

36

PN-93/E-08390/25

Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania dotyczące mikrofalowych czujek Dopplera

37

PN-93/E-08390/26

Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek

38

PN-93/E-08390/51

Systemy transmisji alarmu. Wymagania ogólne dotyczące systemów

39

PN-93/E-08390/52

Systemy transmisji alarmu. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń

40

PN-93/E-08390/54

Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji

41

PN-93/E-08390/55

Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną sieć komutowaną

42

PN-93/E-08390/56

Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną sieć komutowaną

43

PN-76/G-07010

Składowanie węgla kamiennego i brykietów z węgla kamiennego

44

PN-74/H-97000

Śrut myśliwski

45

PN-72/M-04601

Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych

46

PN-75/M-44090

Pompy pożarnicze. Ogólne wymagania i badania

47

PN-75/M-51000

Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy

48

PN-75/M-51001

Podział pożarów

49

PN-78/M-51002

Sprzęt pożarniczy. Sprzęt gaśniczy. Znakowanie

50

PN-92/M-51004/01

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie

51

PN-92/M-51004/05

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziałania

52

PN-93/M-51004/06

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki różniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziałania

53

PN-92/M-51004/07

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki dymu. Czujki dymu pracujące na zasadzie światła rozproszonego i światła przechodzącego oraz na zasadzie jonizacji

54

PN-93/M-51004/08

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Czujki temperatury o wysokiej temperaturze zadziałania

55

PN-92/M-51004/09

Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów testowych

56

PN-78/M-51005

Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające. Podział i nazwy

57

PN-82/M-51006

Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. Terminologia

58

PN-53/M-51014

Klucz do łączników pożarniczych

59

PN-91/M-51024

Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad

60

PN-91/M-51031

Sprzęt pożarniczy. Łączniki

61

PN-91/M-51038

Sprzęt pożarniczy. Nasady

62

PN-91/M-51042

Sprzęt pożarniczy. Przełączniki

63

PN-91/M-51046

Sprzęt pożarniczy. Uszczelki do łączników, przełączników, nasad i pokryw nasad

64

PN-77/M-51060

Sprzęt pożarniczy. Agregaty gaśnicze. Podział

65

PN-93/M-51068

Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe

66

PN-75/M-51069

Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe

67

PN-88/M-51072

Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe

68

PN-74/M-51073

Sprzęt pożarniczy. Agregaty proszkowe. Wymagania ogólne

69

PN-93/M-51074

Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy

70

PN-93/M-51078

Sprzęt pożarniczy. Wytwornice pianowe

71

PN-92/M-51079/01

Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Typy, czas działania, badanie skuteczności gaszenia, pożary testowe grupy A i B

72

PN-92/M-51079/02

Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Badanie szczelności, przewodności elektrycznej, zagęszczalności oraz wymagania szczególne

73

PN-92/M-51079/04

Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wielkości napełniania i minimalne wymagane skuteczności gaśnicze

74

PN-92/M-51079/05

Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe

75

PN-86/M-51152

Sprzęt pożarniczy. Smoki ssawne

76

PN-79/M-51153

Sprzęt pożarniczy. Zbieracz 2 x 75/110

77

PN-73/M-51154

Sprzęt pożarniczy. Stojak hydrantowy 80

78

PN-86/M-51203

Sprzęt pożarniczy. Koc gaśniczy

79

PN-66/M-51204

Sprzęt pożarniczy. Drabina nasadkowa DN

80

PN-93/M-51250/01

Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania

81

PN-79/M-51300

Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenia

82

PN-88/M-51502

Sprzęt pożarniczy. Pasy strażackie

83

PN-87/M-51503

Sprzęt pożarniczy. Zatrzaśniki

84

PN-93/M-51505

Sprzęt pożarniczy. Hełm strażacki

85

PN-86/M-51510

Sprzęt pożarniczy. Linki strażackie ratownicze

86

PN-65/M-51520

Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne

87

PN-74/M-51530

Urządzenia gaśnicze. Urządzenia zraszaczowe. Określenia

88

PN-75/M-69210

Zbiorniki transportowe do gazów. Barwy rozpoznawcze i znakowanie

89

PN-89/M-74091

Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

90

PN-89/M-74092

Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

91

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

92

PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

93

PN-92/N-01256/02

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

94

Projekt PN-EN 81.1.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz dźwigów towarowych małych. Część 1. Dźwigi elektryczne

 

NORMY BRANŻOWE

 

95

BN-76/6097-03

Amunicja myśliwska. Naboje kulkowe

96

BN-76/6097-06

Amunicja małokalibrowa. Naboje startowe kaliber 6,0 mm

97

BN-78/6097-07

Amunicja myśliwska i sportowa. Naboje śrutowe

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama