| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 31 marca 1995 r.

w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na wniosek pracodawcy koszty wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi będącemu członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, zwanych dalej „radami zatrudnienia”, za czas zwolnienia od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady zatrudnienia mogą być refundowane z Funduszu Pracy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
1. Na wniosek członka rady zatrudnienia koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji na posiedzenie rady zatrudnienia, odbywające się w innej miejscowości niż miejsce jego zamieszkania i z powrotem, finansowane są ze środków Funduszu Pracy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Koszty przejazdów ustala się dla celów refundacji na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 3.
Koszty wynagrodzenia i koszty przejazdów członków rad zatrudnienia refundują z Funduszu Pracy odpowiednio: Krajowy Urząd Pracy oraz wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU

............................................

 

Oznaczenie pracodawcy

(pieczęć z nazwą i adresem)

 

 

Dnia .......................

 

Krajowy, Wojewódzki, Powiatowy*)

Urząd Pracy

w ................................................

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) wnoszę o refundację z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia wypłaconego Panu(i) ............................................ za czas zwolnienia od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady zatrudnienia w dniu .............. w kwocie ......... zł (słownie zł ....... ).

Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy nr ..............................................

w ..........................................................................................................

 

............................................................................

(podpis, imienna pieczątka osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy)

____________________

*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 

WZÓR WNIOSKU

.......................................

(imię i nazwisko)

 

........................................

(adres zamieszkania)

 

 

Dnia ........................

 

Krajowy, Wojewódzki, Powiatowy*)

Urząd Pracy

w ..........................

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zwracam się z prośbą o refundację z Funduszu Pracy poniesionych przeze mnie kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji na posiedzenie rady zatrudnienia i z powrotem w dniu ........................................

w wysokości........................................ zł (słownie zł .......................................................... )

według przedłożonego rozliczenia.

 

 Wyjazd

 

 

Przyjazd

 Środek

komunikacji

 Koszty

przejazdu

miejscowość

data 

godzin

miejscowość

data

godzina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razem koszty przejazdów

 

Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na adres (lub konto) .............................................

.......................................................................................................................................

 

.......................................................

(podpis członka rady zatrudnienia)

___________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 1995 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »