| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 26 lipca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz.U. z 1995 r. Nr 30, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 1 wyrazy „10 zł” zastępuje się wyrazami „12 zł”;

2) w § 19:

a) w pkt 1 wyrazy „10 zł” zastępuje się wyrazami „12 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „24 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „40 zł” zastępuje się wyrazami „44 zł”,

d) w pkt 4 i 5 wyrazy „60 zł” zastępuje się wyrazami „72 zł”,

e) w pkt 6 wyrazy „20 zł” zastępuje się wyrazami „24 zł”,

f) w pkt 7 wyrazy „40 zł” zastępuje się wyrazami „48 zł”;

3) § 20a otrzymuje brzmienie:

„§ 20a. Ustala się następujące stawki opłaty manipulacyjnej dodatkowej:

1) opłaty, o której mowa w art. 18:

a) w przypadku czasowego przywozu – 600 zł.

b) w przypadku czasowego wywozu – 120 zł,

2) opłaty, o której mowa w art. 68 ust. 3:

a) w przypadku czasowego przywozu – 120 zł,

b) w przypadku czasowego wywozu – 60 zł,

3) opłaty za niewykonanie w terminie obowiązków, o których mowa w art. 42 oraz art. 52 ust. 2 i 3 – 480 zł;

jeżeli jednak naruszenie terminu nie przekracza 7 dni – 60 zł,

4) opłaty za naruszenie zastrzeżenia nie–odstępowania, o którym mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 12 i art. 122 ust. 1 – 600 zł.”;

4) w § 21:

a) w pkt 1 wyrazy „5 zł” zastępuje się wyrazami „7 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „5 zł” zastępuje się wyrazami „10 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „10 zł” zastępuje się wyrazami „15 zł”,

d) w pkt 4 wyrazy „1 zł” zastępuje się wyrazami „2 zł”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: J. Buchacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »