| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 1 kwietnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Na podstawie art. 129 pkt 1 i art. 174 § 5 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym (Dz. U. z 1994 r. Nr 2, poz. 10 i z 1995 r. Nr 94, poz. 470) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po wyrazach „we Wrocławiu” spójnik „i” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „w Legnicy” dodaje się wyrazy „i Toruniu”;

2) w § 3:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Urząd Celny w Poznaniu – obszar województw: kaliskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego;”,

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) Urząd Celny w Toruniu – obszar województw: bydgoskiego, konińskiego, toruńskiego i włocławskiego.”;

3) w § 4 po wyrazach „we Wrocławiu” spójnik „i” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „w Legnicy” dodaje się wyrazy „i Toruniu”;

4) w § 5 liczbę „17” zastępuje się liczbą „18”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: J. Buchacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »