| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym,

sporządzone w Pradze 12 stycznia 1996 r.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej w wykonaniu postanowień artykułu 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.,

ustalili, co następuje:

Artykuł 1

Porozumienie dotyczy towarów przewożonych przez osoby przekraczające wspólną granicę państwową w małym ruchu granicznym w trybie postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Artykuł 2

Towary przewożone przez wspólną granicę państwową przez osoby wymienione w artykule 1 niniejszego porozumienia są wolne od pozwoleń na przywóz i wywóz oraz od cła, podatków i innych opłat przypadających z tytułu przywozu lub wywozu, jeśli ich ilość, rodzaj i wartość nie wskazują na charakter handlowy, a w szczególności:

1) odzież, bielizna, obuwie oraz drobne przedmioty osobistego użytku, potrzebne na czas podróży i pobytu,

2) artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe oraz leki w ilości potrzebnej na czas podróży i pobytu za granicą, w tym przetwory mięsne w ilości nie większej niż 1/2 kg na osobę, papierosy – nie więcej niż 20 sztuk lub 5 cygar, lub 25 g tytoniu na osobę w wieku od lat 18 – na każdy deklarowany dzień pobytu.

Postanowienia niniejszego artykułu nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów i ograniczeń wynikających z ustawodawstwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.

Artykuł 3

Osoby wymienione w artykule 1 niniejszego porozumienia mogą przewozić upominki, których ilość i rodzaj nie wskazują na charakter handlowy, a ich łączna wartość nie przekracza równowartości 10 dolarów amerykańskich, z wyłączeniem spirytusu, wyrobów alkoholowych, wina, piwa, tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Artykuł 4

Zwolnienia od cła, udzielane na podstawie niniejszego porozumienia, nie mogą być łączone przez dwie lub więcej osób.

Artykuł 5

Niniejsze porozumienie będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Z tym dniem traci moc Porozumienie między Ministrem Handlu Zagranicznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministrem Handlu Zagranicznego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie ulg celnych przy wywozie i przywozie towarów, dokonywanym przez osoby przekraczające granicę państwową między obu Państwami na podstawie jednorazowych przepustek małego ruchu granicznego, podpisane w Warszawie dnia 16 października 1964 r.

Artykuł 6

Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Może być w każdym czasie wypowiedziane w drodze dyplomatycznej. Porozumienie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Sporządzono w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

W imieniu
Ministra Wsp
ółpracy
Gospodarczej z Zagranic
ą

W imieniu
Ministerstwa Finans
ów
Republiki Czeskiej
Rzeczypospolitej Polskiej

M. Nogaj

M. Karnik

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »