| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 3 czerwca 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

Na podstawie art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 10, poz. 56), art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. Nr 3, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 7 lit. a) skreśla się wyrazy „którzy spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury wojskowej albo których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową”;

2) w § 9 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,”;

3) w § 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) rozwiedzionemu współmałżonkowi żołnierza zawodowego (emeryta lub rencisty wojskowego), który ma prawo do alimentów z jego strony, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.”;

4) w § 14 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dla osób wymienionych w § 11 pkt 5 – zaświadczenie odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, lub szefa wojskowego biura emerytalnego wypłacającego zaopatrzenie, stwierdzające prawo do alimentów na podstawie przedłożonego wyroku lub ugody sądowej.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »