| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 maja 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 105, poz. 452) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1985 r. w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami (Dz. U. Nr 53, poz. 275 i z 1989 r. Nr 70, poz. 420) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Recepta wystawiona przez lekarza (lekarza dentystę) na leki zawierające środki odurzające, z wyjątkiem preparatów zaliczonych do grupy III-N, oraz na leki zawierające środki psychotropowe grupy Il-P może, z zastrzeżeniem ust. 2, dotyczyć tylko takiej ilości środka, która nie przekracza 10-krotnej jednorazowej dawki maksymalnej, określonej w Farmakopei Polskiej, a w razie gdy dawka ta nie jest tam określona – 10-krotnej jednorazowej dawki zwykle stosowanej.

2. Recepta wystawiona dla chorego w zaawansowanej chorobie nowotworowej na środki odurzające zawierające sole morfiny może dotyczyć takiej ilości środka, która nie przekracza 40-krotnej jednorazowej dawki maksymalnej, określonej w Farmakopei Polskiej, a w razie gdy dawka ta nie jest tam określona – w ilości nie przekraczającej 4,0 g soli morfiny.

3. Na wniosek lekarza (lekarza dentysty) właściwy terenowy organ nadzoru farmaceutycznego może zezwolić na wydawanie ze wskazanej apteki, na recepty wystawione dla określonego chorego, środka odurzającego grupy I-N oraz środka psychotropowego grupy Il-P w ilości większej niż określona w ust. 1, a w odniesieniu do osób chorych na zaawansowaną chorobę nowotworową – w ilości większej niż określona w ust. 2.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski

Załącznik 1. [WYKAZ ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 29 maja 1996 r. (poz. 324)

WYKAZ ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH

1. ŚRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

infoRgrafika

infoRgrafika

2. ŚRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

infoRgrafika

3. ŚRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

infoRgrafika

4. ŚRODKI PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »