reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 1996 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik działa w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

3. Pełnomocnik w zakresie zadań określonych w § 2 podlega Prezesowi Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy:

1) zapewnienie realizacji programu rządowego „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 1996–2000”, przyjętego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 kwietnia 1996 r., w zakresie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,

2) zapewnienie współdziałania administracji rządowej z władzami samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z programu, o którym mowa w pkt 1, w świetle postanowień:

a) Kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego,

b) Programu restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego.

§ 3.
1. Organy administracji rządowej są obowiązane do udzielania Pełnomocnikowi pomocy w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

2. Projekty aktów, prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących górnictwa węgla kamiennego podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

3. Pełnomocnik, w uzgodnieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, jest obowiązany przedstawiać informacje o realizacji swoich zadań:

1) Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów – kwartalnie,

2) Komitetowi Społeczno-Politycznemu Rady Ministrów – półrocznie,

3) Radzie Ministrów – rocznie.

4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez ministrów reprezentujących Skarb Państwa w spółkach prawa handlowego, utworzonych w przemyśle węgla kamiennego lub jego otoczeniu, podlegają opiniowaniu przez Pełnomocnika.

5. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.
Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Węgla Kamiennego z siedzibą w Katowicach, która zapewnia obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Pełnomocnika.
§ 5.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym.
§ 6.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama