reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 sierpnia 1996 r.

w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach.

Na podstawie art. 84 § 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Dane dotyczące środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich są gromadzone przez Centralny Rejestr Nieletnich, zwany dalej „rejestrem nieletnich”, stanowiący komórkę organizacyjną Centralnego Rejestru Skazanych.

2. Rejestr nieletnich udziela informacji o środkach, o których mowa w ust. 1.

§ 2.
 Informacje objęte rejestrem nieletnich pochodzą z kart rejestracyjnych nieletnich i zawiadomień sporządzanych przez sądy.
§ 3.
 1. Rejestracji podlegają prawomocne orzeczenia środka wychowawczego lub leczniczo-wychowawczego, orzeczenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i kary orzeczone w miejsce zakładu poprawczego na podstawie art. 13 i art. 94 ustawy.

2. Rejestracja orzeczeń następuje na podstawie karty rejestracyjnej nieletniego, którą sporządza sąd wydający orzeczenie.

3. Karta rejestracyjna nieletniego zawiera:

1) nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nazwisko przybrane i miejsce zamieszkania,

2) nazwę sądu i sygnaturę akt oraz datę wydania i datę uprawomocnienia się orzeczenia,

3) informację o kwalifikacji prawnej czynu karalnego, stwierdzonych przejawach demoralizacji oraz orzeczonych środkach wychowawczych lub poprawczych i karach oraz inne dane dotyczące orzeczenia.

4. Kartę rejestracyjną nieletniego sąd sporządza niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia i przesyła do rejestru nieletnich.

§ 4.
 1. Poza danymi, o których mowa w § 3 ust. 1, rejestracji podlegają informacje o:

1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego na podstawie art. 13 i art. 94 ustawy,

2) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia,

3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym,

4) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego,

5) przerwaniu lub odwołaniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych,

6) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego,

7) powołaniu nieletniego do zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, rejestruje się w karcie rejestracyjnej nieletniego na podstawie zawiadomień nadsyłanych przez sądy.

§ 5.
 Karty rejestracyjne nieletniego usuwa się z rejestru nieletnich:

1) po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonane były środki wychowawcze, z wyjątkiem wypadków, gdy:

a) środek wychowawczy został zastosowany w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,

b) wykonanie środka wychowawczego ustaje z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej,

2) w terminach określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy,

3) po ukończeniu przez sprawcę 23 roku życia, gdy w miejsce zakładu poprawczego wymierzona została kara na podstawie art. 13 i art. 94 ustawy.

§ 6.
 Informacji z rejestru nieletnich udziela się na zapytania sądów i prokuratur.
§ 7.
 1. Zapytanie o nieletniego kierowane do rejestru nieletnich powinno zawierać jego nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nazwisko przybrane i miejsce zamieszkania.

2. Dane osobowe ustala się na podstawie dokumentów dotyczących nieletniego lub informacji zebranych o nim w toku postępowania.

3. Zapytanie o nieletniego sporządza się dla każdego nieletniego na oddzielnym formularzu „Zapytanie o nieletniego”.

4. Informacji z rejestru nieletnich udziela się wyłącznie na formularzu, o którym mowa w ust. 3, który powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej tej informacji.

§ 8.
 Karty rejestracyjne nieletniego, zawiadomienia oraz zapytania o nieletniego należy sporządzać na formularzach wykonanych według ustalonych wzorów.
§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: I. Kubicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama