reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN), stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) (Dz. U. Nr 150, poz. 733), wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 3:

a) pozycja określona kodem PCN 0302 69 51 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

0302 69 51 0

– – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i wątłusz (Pollachius pollachius)

 

b) pozycja określona kodem PCN 0303 79 55 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

0303 79 55 0

– – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i wątłusz (Pollachius pollachius)

 

c) pozycja określona kodem PCN 0304 20 85 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

0304 20 85 0

– – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

 

d) pozycja określona kodem PCN 0304 90 61 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

0304 90 61 0

– – – – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

 

2) w dziale 8 pozycja określona kodem PCN 0806 10 21 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

0806 10 21 0

– – – – Odmiany Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1 do 31 stycznia

 

3) w dziale 15:

a) pozycja określona kodem PCN 1516 20 95 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

1516 20 95 0

– – – – Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie artykułów spożywczych

 

b) po pozycji określonej kodem PCN 1518 00 99 0 dodaje się pozycje określone kodami PCN 1520 00 00 0, 1521 i 1522 00 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

1520 00 00 0

Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe

1521

Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:

 

 

1521 10

– Woski roślinne:

 

 

1521 10 10 0

– – Surowe

1521 10 90 0

– – Pozostałe

1521 90

– Pozostałe:

 

 

1521 90 10 0

– – Spermacet, nawet rafinowany lub barwiony

 

– – Wosk pszczeli i inne woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

 

 

1521 90 91 0

– – – Surowe

1521 90 99 0

– – – Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

 

1522 00 10 0

– Degras

 

– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

 

 

– – Zawierające olej o charakterystyce oleju z oliwek:

 

 

1522 00 31 0

– – – Sopstoki

1522 00 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

 

 

1522 00 91 0

– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki

1522 00 99 0

– – – Pozostałe

 

4) w dziale 16 pozycja określona kodem PCN 1604 19 95 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

1604 19 95 0

– – – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i wątłusz (Pollachius pollachius)

 

5) w dziale 19 pozycję określoną kodem PCN 1901 90 99 0 zastępuje się pozycją PCN 1901 90 99 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

1901 90 99

– – – Pozostałe:

 

 

1901 90 99 1

– – – – Mieszanki mleczne przeznaczone do produkcji odżywek dla niemowląt

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

 

6) w dziale 22:

a) pozycje określone kodami PCN 2204 10 11 0 i 2204 10 19 0 zastępuje się pozycjami PCN 2204 10 11 i 2204 10 19 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2204 10 11

– – – Szampan:

 

 

2204 10 11 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 10 11 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

2204 10 19

– – – Pozostałe:

 

 

2204 10 19 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 10 19 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

b) pozycję określoną kodem PCN 2204 21 10 0 zastępuje się pozycją PCN 2204 21 10 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2204 21 10

– – – Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami „grzybkowymi” przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

 

 

2204 21 10 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 21 10 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

c) pozycję określoną kodem PCN 2204 29 10 0 zastępuje się pozycją PCN 2204 29 10 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2204 29 10

– – – Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami „grzybkowymi” przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

 

 

2204 29 10 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 29 10 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

d) pozycję określoną kodem PCN 2204 30 10 0 zastępuje się pozycją PCN 2204 30 10 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2204 30 10

– – W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie alkoholu:

 

 

2204 30 10 1

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 30 10 9

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

e) pozycje określone kodami PCN 2204 30 96 0 i 2204 30 98 0 zastępuje się pozycjami PCN 2204 30 96 i 2204 30 98 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2204 30 96

– – – – Skoncentrowany:

 

 

2204 30 96 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 1%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 30 96 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

2204 30 98

– – – – Pozostały:

 

 

2204 30 98 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 1%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2204 30 98 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

f) pozycję określoną kodem PCN 2205 10 90 0 zastępuje się pozycją PCN 2205 10 90 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2205 10 90

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj.:

 

 

2205 10 90 1

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2205 10 90 9

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

g) pozycję określoną kodem PCN 2205 90 90 0 zastępuje się pozycją PCN 2205 90 90 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2205 90 90

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj.:

 

 

2205 90 90 1

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18%, ale nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2205 90 90 9

– – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

h) pozycje określone kodami PCN 2206 00 10 0, 2206 00 31 0, 2206 00 39 0, 2206 00 51 0, 2206 00 59 0, 2206 00 81 0 i 2206 00 89 0 zastępuje się pozycjami PCN 2206 00 10, 2206 00 31, 2206 00 39, 2206 00 51, 2206 00 59, 2206 00 81 i 2206 00 89 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

2206 00 10

– Wzbudzone:

 

 

2206 00 10 1

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 10 9

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

– Pozostałe:

 

 

 

– – Musujące:

 

 

2206 00 31

– – – Z jabłek lub gruszek:

 

 

2206 00 31 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 31 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

2206 00 39

– – – Pozostałe:

 

 

2206 00 39 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 39 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

– – Spokojne, w pojemnikach zawierających:

 

 

 

– – – 2 litry lub mniej:

 

 

2206 00 51

– – – – Z jabłek lub gruszek:

 

 

2206 00 51 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 51 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

2206 00 59

– – – – Pozostałe:

 

 

2206 00 59 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 59 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

– – – Więcej niż 2 litry:

 

 

2206 00 81

– – – – Z jabłek lub gruszek:

 

 

2206 00 81 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 81 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

2206 00 89

– – – – Pozostałe:

 

 

2206 00 89 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie większej niż 22% objętościowych

066

1

2206 00 89 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% objętościowych

066

1

 

7) w dziale 44:

a) pozycja określona kodem PCN 4415 20 20 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

4415 20 20 0

– – Palety płaskie, nadstawki do palet płaskich

 

b) pozycja określona kodem PCN 4421 90 50 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

4421 90 50 0

– – Drewienka do produkcji zapałek; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

 

8) w dziale 54 pozycja określona kodem PCN 5407 61 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

5407 61

– – Zawierające w masie 85% lub więcej włókna poliestrowego nie teksturowanego:

 

 

 

9) w dziale 84 pozycja określona kodem PCN 8409 91 00 0 otrzymuje brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8409 91 00 0

– – Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym

 

10) w dziale 85:

a) pozycje określone kodami PCN 8527 31 11, 8527 31 11 1 i 8527 31 11 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 31 11 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 31 11 0

– – – – Typu kasetowego z analogowym i cyfrowym systemem odczytu

020

szt.

 

b) pozycje określone kodami PCN 8527 31 19, 8527 31 19 1 i 8527 31 19 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 31 19 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 31 19 0

– – – – Pozostałe

020

szt.

 

c) pozycje określone kodami PCN 8527 31 93, 8527 31 93 1 i 8527 31 93 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 31 93 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 31 93 0

– – – – – Typu kasetowego z analogowym i cyfrowym systemem odczytu

020

szt.

 

d) pozycje określone kodami PCN 8527 31 98, 8527 31 98 1 i 8527 31 98 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 31 98 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 31 98 0

– – – – – Pozostałe

020

szt.

 

e) pozycje określone kodami PCN 8527 32 90, 8527 32 90 1 i 8527 32 90 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 32 90 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 32 90 0

– – – Pozostałe

020

szt.

 

f) pozycje określone kodami PCN 8527 39 91, 8527 39 91 1 i 8527 39 91 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 39 91 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 39 91 0

– – – – Bez wzmacniacza

020

szt.

 

g) pozycje określone kodami PCN 8527 39 99, 8527 39 99 1 i 8527 39 99 9 zastępuje się pozycją PCN 8527 39 99 0 w brzmieniu:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8527 39 99 0

– – – – Ze wzmacniaczem

020

szt.

 

11) w dziale 87:

a) po części „Uwagi” dodaje się część „Uwagi dodatkowe” w brzmieniu:

„Uwagi dodatkowe

1. Dla pozycji nr 8703, 8704 i 8706 wyrażenie «powyżej czterech lat» oznacza, że od roku wyprodukowania pojazdu samochodowego lub podwozia do roku dopełnienia zgłoszenia celnego upłynęło więcej niż 4 lata, wliczając rok kalendarzowy, w którym pojazd samochodowy lub podwozie zostały wyprodukowane, jak również rok kalendarzowy, w którym zostało dopełnione zgłoszenie celne pojazdu samochodowego lub podwozia.

2. Wyrażenie «do montażu przemysłowego) dotyczy fabrycznie nowych podwozi, nadwozi oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i mechanicznych, objętych pozycjami od 8701 do 8705, oraz przyczep i naczep samochodowych z pozycji 8716, które użyte zostaną do zmontowania lub produkcji nowych pojazdów samochodowych i mechanicznych albo przyczep i naczep samochodowych, także posiadających zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego (objętego pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 lub 8716) w zakładzie montującym lub produkującym wyżej wymienione pojazdy lub przyczepy i naczepy, pod warunkiem że będą one montowane przemysłowo, zaś w skali rocznej wielkość produkcji lub montażu pojazdów samochodowych i mechanicznych lub przyczep i naczep, objętych jedną pozycją taryfową, wyniesie nie mniej niż: 1000 sztuk – w przypadku wyrobów objętych pozycjami 8701 (z wyłączeniem pozycji 8701 20), 8703, 8704 (o ładowności do 5000 kg) lub 200 sztuk – w przypadku wyrobów objętych pozycjami 8701 20, 8702, 8704 (o ładowności większej niż 5000 kg), 8705 i 8716.

3. Podwozia, nadwozia, części i akcesoria do pojazdów samochodowych i mechanicznych oraz przyczep i naczep samochodowych objętych pozycjami 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 lub 8716, importowane z przeznaczeniem do montażu przemysłowego, nie mogą być wykorzystywane jako części zamienne do gotowych pojazdów samochodowych i mechanicznych lub przyczep i naczep. W przypadku ich wykorzystania jako części zamienne, cło jest wymierzane i pobierane na ogólnych zasadach. W przypadku wykorzystania części do montażu przemysłowego do innych celów, należności celne wymierzane są według stanu towaru i jego wartości celnej w dniu zgłoszenia towaru do odprawy celnej i według stawek w tym dniu obowiązujących.

4. Nadwozia (także kabiny) do pojazdów samochodowych i mechanicznych objętych pozycjami 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 z przeznaczeniem do montażu przemysłowego mogą być importowane również w postaci nie zmontowanych elementów, nawet nie pomalowane.”,

b) po części „Uwagi dodatkowe” dodaje się część „Uwaga redakcyjna” w brzmieniu:

„Uwaga redakcyjna

Dla pozycji nr 8704 wyrażenie «Pojazdy samochodowe do transportu towarowego» oznacza także pojazdy samochodowe wyposażone w nadwozia typu wywrotki, chłodnie, cysterny, meblowozy itp., inne niż pojazdy z pozycji 8705.”,

c) pozycje określone kodami PCN 8716 90, 8716 90 10 0, 8716 90 30 0, 8716 90 50 0 i 8716 90 90 0 otrzymują brzmienie:

Symbol PCN

Wyszczególnienie

JMc

JM.1

8716 90

– Części:

8716 90 10

– – Podwozia:

8716 90 10 1

– – – Części i akcesoria podwozi do montażu przemysłowego w przyczepach i naczepach samochodowych do przewozu towarów, z podpozycji nr 8716 31 00 0 oraz nr 8716 39

8716 90 10 9

– – – Pozostałe

8716 90 30

– – Karoserie:

8716 90 30 1

– – – Części i akcesoria karoserii do montażu przemysłowego w przyczepach i naczepach samochodowych do przewozu towarów, z podpozycji nr 8716 31 00 0 oraz nr 8716 39

8716 90 30 9

– – – Pozostałe

8716 90 50

– – Osie:

8716 90 50 1

– – – Do montażu przemysłowego w przyczepach i naczepach samochodowych do przewozu towarów, z podpozycji nr 8716 31 00 0 oraz nr 8716 39

8716 90 50 9

– – – Pozostałe

8716 90 90

– – Pozostałe części:

8716 90 90 1

– – – Do montażu przemysłowego w przyczepach i naczepach samochodowych do przewozu towarów, z podpozycji nr 8716 31 00 0 oraz nr 8716 39

8716 90 90 9

– – – Pozostałe

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama