| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 2 września 1996 r.

w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Postępowanie kwalifikacyjne z kandydatami nie posiadającymi średniego wykształcenia, zwanymi dalej „kandydatami”, przeprowadza się w celu ustalenia szczególnych predyspozycji do służby w oddziałach prewencji Policji, zwanych dalej „oddziałami”.
§ 2.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się z kandydatami, którzy odpowiadają wymogom zawartym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496), z wyjątkiem posiadania średniego wykształcenia.

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ponadto powinni posiadać:

1) nie ukończone 30 lat życia,

2) uregulowany stosunek do służby wojskowej i kategorię „A” zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

4) zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa, w którym ubiegają się o przyjęcie do służby w oddziałach.

§ 3.
Podczas przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami bierze się pod uwagę, jako cechy preferencyjne, w szczególności:

1) ukończenie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza – strzeleckiego,

2) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie prewencyjnej, zwłaszcza judo, sportów motorowych, samochodowych,

3) posiadanie prawa jazdy kategorii C,

4) wzrost nie niższy niż 175 cm.

§ 4.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w komendzie stołecznej oraz komendach wojewódzkich Policji, w których utworzono oddziały.
§ 5.
1. Kandydaci spełniający warunki określone w § 2 są kierowani na badania przez komisję lekarską celem ustalenia zdolności do służby w oddziałach.

2. W przypadku wydania przez komisję lekarską orzeczenia stwierdzającego zdolność kandydata do służby, przeprowadza się test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną, z których sporządza się protokół.

3. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji opracowuje kryteria testu sprawnościowego.

§ 6.
Komendant stołeczny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji przyjmą kandydatów do służby w oddziałach, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »