| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 23 sierpnia 1996 r.

o zmianie ustawy o Straży Granicznej.

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wzór odznak resortowych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania funkcjonariuszom.”;

2) w art. 9b skreśla się ust. 6;

3) w art. 15 w pkt 3 wyraz „narkotykami” zastępuje się wyrazami „środkami odurzającymi”;

4) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Jeżeli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez Straż Graniczną z pomocy osób, o których mowa w art. 9b ust. 1, osoby te utraciły życie albo poniosły uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu, odszkodowanie przysługuje na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.”;

5) w art. 24 w ust. 3 po wyrazach „przez funkcjonariuszy oraz” dodaje się wyrazy „warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego, a także”;

6) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „na nich przez Straż Graniczną w nocy” zastępuje się wyrazami „przez nie w nocy”;

7) w art. 65 w ust. 9 wyraz „odznak” zastępuje się wyrazem „oznak”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »